Facebook

Oznámení - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu oznámení.

Význam: Oznámení je informace o události nebo akci, kterou sděluje organizace nebo osoba.

inzerát

Inzerát je prohlášení o nabídce nebo poptávce, obvykle vytištěné ve sdělovacích prostředcích, aby se upozornilo na služby nebo produkty.

ohlášení

Ohlášení je oznámení nebo oznámení o něčem důležitém.

zpráva

Informace nebo sdělení sdělované osobě nebo skupině.

sdělení

Sdělení je oznámení nebo informace, kterou někdo poskytuje někomu jinému.

komuniké

Komuniké je prohlášení nebo prohlášení, jež se používá k informování veřejnosti o zprávách nebo událostech.

vyhláška

Vyhláška je právní předpis vyhlašovaný orgánem veřejné moci. Obsahuje přesná pravidla a nařízení.

prohlášení

Prohlášení je vyjádření něčí vůle nebo názoru, které je dáno veřejně najevo.

vyhlášení

Vyhlášení je proces oznamování nějakého rozhodnutí, nařízení či závazku.

vyrozumění

Vyrozumění je doručení informace, která je adresátovi oznámena a uznána jako vědomě přijatá.

Podobná synonyma

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

prohlášení (služební)

Prohlášení je dokument, který potvrzuje skutečnost nebo událost. Je to oficiální dokument, který může být podepsán a potvrzen.

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená expandovat, šířit se, šířit se do většího prostoru.

zpráva (ústní)

Zpráva je sdělení, které někdo přednese ústy, aby sdělil informace nebo nějakou myšlenku.

vyrozumění (úřední)

Vyrozumění je oficiální sdělení, které má nařídit, oznámit nebo upozornit na něco.

prohlášení (celní)

Prohlášení je dokument, který dokládá, že zboží bylo přijato, zdaněno a vyplaceno celnímu úřadu.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

zpráva (vymyšlená)

Zpráva je sdělení, informace nebo oznámení, které je určeno k přenosu mezi lidmi.

krátká zpráva (v novinách)

Krátká zpráva je jednorádkový text s maximálně 120 znaky, který shrnuje informace nebo události.

vyhlášení (veřejné)

Vyhlášení je proces veřejného oznámení nebo objevování informací, které mají být zveřejněny na veřejnosti.

písemné sdělení (diplomatické)

Písemné sdělení je oficiální dokument, který používají diplomacie k vyjádření názoru, k uzavření dohod nebo k odeslání politického poselství.

zpráva (písemná)

Zpráva je sdělení obsahující informace nebo poselství, které je zaslané od jedné osoby nebo skupiny k druhé.

zpráva (oficiální)

Zpráva je oficiální sdělení nebo informace poslaná z jedné osoby nebo organizace druhé.

sdělení (písemné)

Informace nebo zpráva předávaná od jedné osoby k druhé; může být písemná, ústní nebo vizuální.