Facebook

Ohlášení - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu ohlášení.

Význam: Ohlášení je oznámení nebo oznámení o něčem důležitém.

inzerát

Inzerát je prohlášení o nabídce nebo poptávce, obvykle vytištěné ve sdělovacích prostředcích, aby se upozornilo na služby nebo produkty.

oznámení

Oznámení je informace o události nebo akci, kterou sděluje organizace nebo osoba.

vyhláška

Vyhláška je právní předpis vydaný vládou nebo orgánem veřejné moci. Slouží k regulaci občanských, pracovních a hospodářských vztahů.

zpráva

Zpráva je informace nebo sdělení poskytnuté jedné osobě nebo skupině osob.

zvěstování

Zvěstování je proces hlásání zpráv, které obsahují informace, například představení naší víry.

Podobná synonyma

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená šířit se, zvyšovat se ve velikosti nebo počtu.

krátká zpráva (v novinách)

Krátká zpráva je jednorádkový text s maximálně 120 znaky, který shrnuje informace nebo události.

oznámení (policii)

Oznámení je vyjádření informace policii o události, která se stala nebo se může stát.

pověsit (oznámení)

Pověsit znamená umístit něco na stěnu nebo na jinou vzdálenou plochu a nechat to viset tam.

zpráva (oficiální)

Zpráva je oficiální sdělení nebo informace poslaná z jedné osoby nebo organizace druhé.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

zpráva (ústní)

Zpráva je sdělení, které někdo přednese ústy, aby sdělil informace nebo nějakou myšlenku.

zpráva (písemná)

Zpráva je sdělení obsahující informace nebo poselství, které je zaslané od jedné osoby nebo skupiny k druhé.

zpráva (vymyšlená)

Zpráva je sdělení, informace nebo oznámení, které je určeno k přenosu mezi lidmi.