Facebook

Zlámat se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zlámat se.

Význam: Zlámat se znamená fyzicky nebo psychicky přetížit se až do bodu selhání.

přelomit se

Přelomit se znamená překročit vlastní omezení, změnit svůj postoj nebo dosáhnout něčeho, co se dříve zdálo nemožné.

zhroutit se

Zhroutit se znamená zůstat bezmocně stát na místě, nevědět, co dělat, být zmatený a ohromený situací.

rozvrátit se

Rozvrátit se znamená zničit, zbořit, zpustošit, zdemolovat nebo zničit část něčeho.

Podobná synonyma

zhroutit se (nervově)

Zhroutit se znamená prožít silnou psychickou úzkost, která může vést až k náhlému zhroucení a rozpadu osobnosti.

rozvrátit

Rozvrátit znamená zničit, způsobit velké škody, změnit způsob fungování nebo způsobit chaos.

zhroutit se (k zemi)

Padnout do kolen, předstírat mdloby, být tak zesláblý, že se člověk nemůže ani hýbat.

přelomit

Přelomit znamená změnit, překonat nebo převrátit situaci, názor nebo systém.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.

zhroutit se (psychicky)

Zhroutit se psychicky znamená zažít silnou duševní krizi s hlubokou úzkostí, nespavostí, únavou a depresí.