Facebook

Zkušenost - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zkušenost.

Význam: Zkušenost je výsledek činností, které jsou spojeny s prožitím, pozorováním nebo učením, které má za následek osvícení.

protřelost

Protřelost je schopnost se vypořádat s obtížnými situacemi a prokázat vytrvalost, odhodlání a odvahu.

otrkanost

Otrkanost je stav, kdy člověk cítí odloučení od ostatních a pocit opuštěnosti.

empirie

Empirie je pozorováním a zkoumáním skutečností získaných empirickými metodami.

souhrn znalostí

Souhrn znalostí je shrnutí všech informací, které byly získány prostřednictvím studia, zkušeností nebo jiných zdrojů.

zážitek

Zážitek je silné emoční prožití, které vyvolává osobní reakce na nějakou situaci či událost.

prožitek

Prožitek je okamžitý zážitek nebo pocity, které člověk zažívá v určitém okamžiku.

praxe

Praxe je proces, který zahrnuje učení a získávání zkušeností v praktických situacích.

Podobná synonyma

souhrn

Souhrn je stručné shrnutí informací, které jsou v nějakém dokumentu nebo textu.

souhrn (poznatků)

Souhrn je shrnutí nebo shrnující závěrečné zpráva o činnostech, událostech, poznatcích nebo údajích.

náboženský (zážitek)

Zážitek, který má jedinec díky víře a náboženství; vyjadřuje se v emocionálních, duchovních a duševních prožitcích.

vybavit si (zážitek)

Vybavit si znamená vnést na mysl zážitek, vzpomínku či informaci z minulosti.

neobvyklý (zážitek)

Neobvyklý zážitek je takový, který je netradiční, nevšední a nečekaný.

souhrn vědních oborů

Souhrn vědních oborů je seznam všech vědních oborů, jejichž vzájemné propojení a vztahy lze shrnout do jedné komplexní struktury.

souhrn všech činů člověka

Souhrn činů člověka je vyjádření jeho celkového jednání, činů a postojů.

souhrn částí (celku)

Souhrn je shrnutí, shrnutí celku, které shrnuje jednotlivé části do jednoho přehledu.

znalosti

Vědomosti nebo informace, které jsou získány skrze studium, výzkum nebo zkušenosti.

poskytnout (zážitek)

Poskytnout znamená dát něco jiné osobě nebo skupině, například zážitek.

souhrn znaků

Souhrn je shrnutí informací, které jsou zobrazeny ve stručné a jasné formě. Je to krátký přehled údajů nebo myšlenek, které jsou zahrnuty v jednom nebo více odstavcích.

souhrn (článku)

Souhrnem je shrnutí hlavních myšlenek článku nebo jiného textu, které zahrnují nejdůležitější body.

souhrn (jevů)

Souhrn je shrnutí důležitých informací. Je to stručný přehled toho, o čem se daná věc týká.

souhrn (knihy)

Souhrn je stručné shrnutí důležitých informací v knize, včetně hlavních myšlenek, postav a událostí.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

souhrn důkazů

Souhrn důkazů je shrnutí informací a argumentů, které jsou důležité pro posouzení nějakého procesu.