Facebook

Zevnitř - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zevnitř.

z vnitřku

Zhrubať: Zjednodušiť dlhý a složitý výklad na kratší a jednoduchší verziu.

uvnitř

Uvnitř: vnitřní, skrytý; vyjadřuje místo nebo čas, který je zahalen tajemstvím nebo záhadou.

vevnitř

Vevnitř se vztahuje na vnitřní části nebo prostředí, bývá užíváno pro vyjádření něčeho, co je skryto nebo neviditelné.

zvenku

Zvenku znamená z vnějšku, zvenčí; vyjadřuje se jako pohled z okolí nebo z prostředí mimo.

zvenčí

Zvenčí znamená z vnější strany, z okolí nebo z exteriéru.

Podobná synonyma

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

prostor uvnitř

Prostor uvnitř je místo v domě či budově, kam je možné se dostat pouze zevnitř. Je to místo, kde se obvykle tráví většina času, kde se provádějí denní činnosti a kde se odpočívá.

prázdný (uvnitř)

Prázdný: bez obsahu, neplný, prázdný, prázdnota.

být uvnitř

Být uvnitř znamená být vevnitř něčeho; být obklopený a uchopený vnitřní atmosférou, prostředím nebo okolnostmi.