Facebook

Ovládnout se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu ovládnout se.

Význam: Kontrolovat se, ovládat emoce, chování a myšlenky; být vůči sobě a druhým ohleduplný.

přemoci se

Přemoci se znamená vzdorovat svým slabostem a překonat nepříznivé okolnosti.

opanovat se

Učinit se vládcem nad něčím, dosáhnout plné kontroly a ovládnutí situace.

překonat se

Překonat se znamená překonávat vlastní limity a překonávat překážky k uskutečnění cílů.

Podobná synonyma

překonat

Porazit, překonat nebo překonat překážky nebo překážky a dosáhnout určitého cíle.

přemoci (nepřítele)

Porazit nepřítele silou nebo vytrvalostí.

přemoci

Vítězství, porazit, dobýt nebo ovládnout silou.

překonat překážky

Překonat překážky znamená dosáhnout cíle i přes představované nástrahy a překážky.

opanovat (zemi)

Opanovat zemi znamená získat nad ní kontrolu a mít nad ní vládu.

překonat (nedůvěru)

Překonat znamená překonat nedůvěru, což znamená získat si důvěru druhých lidí a získat si jejich uznání.

překonat (předsudky)

Překonat (předsudky) znamená odhodit stereotypy a myšlení založené na nevědomosti, aby bylo možné akceptovat a respektovat odlišnosti.

překonat (soupeře)

Překonat znamená porazit nebo předčit soupeře.

opanovat

Opanovat znamená dokonale ovládnout, získat nad něčím plnou moc.

přemoci <koho>

Přemoci znamená porazit, zvítězit nad ním a dostat se do situace, kdy je druhá strana zcela bezmocná.

přemoci <koho n. co>

Přemoci znamená překonat/porazit něco nebo někoho silou nebo přesvědčením.

přemoci (přírodu)

Přemoci přírodu znamená ovládnout ji a využívat její sílu ve prospěch člověka.

přemoci (hněv)

Přemoci znamená zvítězit nad hněvem, ovládnout si ho, vyhnout se přehnanému projevu.