Facebook

Zápasiště - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zápasiště.

Význam: Místo, kde se koná souboj mezi dvěma nebo více stranami.

manéž

Manéž je venkovní prostor s ohradou pro trénink a předvádění koní.

scéna, divadlo

Scéna je část divadla, kde se hráči pohybují a hrají. Je to místo, kde se odehrává drama.

aréna

Aréna je velký, otevřený prostor pro sportovní akce, divadelní představení nebo koncerty.

kolbiště

Kolbiště je střelnice pro střelbu z malorážek, kde se střílí na terče a pořádají se závody.

hřiště

Hřiště je prostor určený pro sportovní aktivity nebo hry. Je to místo pro zábavu, vyžití a trávení volného času.

Podobná synonyma

venkovní scéna

Venkovní scéna je otevřený prostorem, kde se odehrává divadelní, hudební nebo jiná umělecká představení.

ateliérová scéna (filmová)

Ateliérová scéna je filmová scéna natočená v umělém prostředí, často v ateliéru.

cirkusová aréna

Cirkusová aréna je prostor, kde se pořádají cirkusové vystoupení, obecně se jedná o otevřenou plochu, kde jsou umístěny židle nebo stoly pro diváky.

hřiště (tenisové)

Hřiště je místo, kde se hraje tenis. Je to prostor s kurtem, který je obvykle vybavený ploty nebo zdí, aby byly odděleny jednotlivé kurty.

scéna

Scéna je část divadelního, filmového nebo televizního díla, která se odehrává na jednom místě během určitého časového úseku.

amatérské divadlo

Amatérské divadlo je forma divadelního umění, která je provozována neprofesionálními herci a herečkami.

divadlo

Divadlo je umělecká forma, která sdružuje herectví, tanec a hudbu, která je obvykle prezentována na jevišti.

vybudovat (divadlo)

Vybudovat divadlo znamená postavit novou budovu s divadelními sály a zázemím pro divadelníky.