Facebook

Manéž - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu manéž.

Význam: Manéž je venkovní prostor s ohradou pro trénink a předvádění koní.

zápasiště

Místo, kde se koná souboj mezi dvěma nebo více stranami.

scéna, divadlo

Scéna je část divadla, kde se hráči pohybují a hrají. Je to místo, kde se odehrává drama.

cirkusová aréna

Cirkusová aréna je prostor, kde se pořádají cirkusové vystoupení, obecně se jedná o otevřenou plochu, kde jsou umístěny židle nebo stoly pro diváky.

krytá jízdárna

Krytá jízdárna je budova nebo část budovy určená k parkování motorových vozidel.

Podobná synonyma

scéna

Scéna je část divadelního, filmového nebo televizního díla, kde se odehrává jedna událost nebo konverzace.

divadlo

Divadlo je umělecká forma prezentace příběhů, herců a představení, která se odehrává před živým publikem.

aréna

Aréna je velký, otevřený prostor pro sportovní akce, divadelní představení nebo koncerty.

amatérské divadlo

Amatérské divadlo je forma divadelního umění, která je provozována neprofesionálními herci a herečkami.

ateliérová scéna (filmová)

Ateliérová scéna je filmová scéna natočená v umělém prostředí, často v ateliéru.

vybudovat (divadlo)

Vybudovat divadlo znamená postavit novou budovu s divadelními sály a zázemím pro divadelníky.

venkovní scéna

Venkovní scéna je otevřený prostorem, kde se odehrává divadelní, hudební nebo jiná umělecká představení.