Facebook

Vždy - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vždy.

Význam: Vždy: vždycky, navždy, neustále, stále, všude, vždy stejný, bez ohledu na okolnosti.

zřídka

Zřídka znamená jen občas, velmi vzácně nebo zřídkakdy.

jen někdy

Jen někdy je fráze, která se používá k vyjádření okamžitého, příležitostného a krátkodobého výskytu nebo změny.

trvale

Trvale znamená trvat v čase, být trvalý, dlouhodobý nebo trvalý.

stále

Stále znamená trvale, neustále, nepřetržitě nebo kontinuálně.

bez přestání

Bez přestání = neustále, neustávající, nepřetržitě, neustále se opakující.

pokaždé

Pokazdé: vždy, jednou za čas, opakovaně, stále.

v každém případě

V každém případě znamená ve všech situacích, bez ohledu na okolnosti.

někdy

Někdy je slovo užíváno jako označení času, který nemá přesnou definici a může být zaměňován s pojmy jako občas či příležitostně.

Podobná synonyma

v případě že

V případě že se používá pro vymezení podmínky, při které se má něco uskutečnit, ať už je to událost, akce nebo jiná situace.

v opačném případě

V opačném případě znamená situaci, v níž se vše vyvíjí jinak, než se očekávalo.

v nejlepším případě

V nejlepším případě se vyjadřuje k nejlepšímu výsledku, jaký je možný za daných okolností.

bydlení (trvalé)

Bydlení je proces trvalého přestěhování do určitého místa, obvykle v domě nebo bytě, kde se mohou lidé usídlit.

i v tom případě, že by

V tom případě se význam slova týká něčeho, co může mít jiný význam, pokud se změní okolnosti nebo situace.

podrážděný (stále)

Podrážděný se obvykle vztahuje k náladě nebo pocitu, kdy je někdo rozčílený, naštvaný, rozzlobený nebo nervózní.

trvale zůstat

Trvale zůstat znamená stále setrvat na stejném místě nebo ve stejné situaci, aniž by došlo k změně nebo pohybu.

stále být

Stále být znamená trvale existovat, být trvale přítomný a zůstat stejný.

pokaždé, když

Pokaždé: vždy, při každé příležitosti, vždycky, všude, v každém případě.

poposedávat (stále)

Sedět v blízkosti někoho a sledovat jeho činnosti.

v tom případě, že

Význam: Zkratka zobrazující smysl daného slova nebo věty, která je stručná a jasná.

ubytovat se (trvale)

Ubytovat se znamená trvale se usídlit v určitém místě, například v hotelu, hostelu nebo u známých.

stále se vracet

Opakovat stejný čin nebo akci několikrát, vždy znovu se vracet do stejného stavu.

v žádném případě

V žádném případě znamená silné odmítnutí či zásadní nesouhlas s něčím. Používá se, když chcete zdůraznit svůj nesouhlas, ať už s někým nebo s něčím.

zneplodnění (trvalé)

Zneplodnění je trvalý proces, který zabraňuje početí, snižuje riziko nechtěného těhotenství.