Facebook

Vždy - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vždy.

Význam: Vždy: vždycky, navždy, neustále, stále, všude, vždy stejný, bez ohledu na okolnosti.

zřídka

Zřídka znamená jen občas, velmi vzácně nebo zřídkakdy.

jen někdy

Jen někdy je fráze, která se používá k vyjádření okamžitého, příležitostného a krátkodobého výskytu nebo změny.

trvale

Trvale znamená trvat v čase, být trvalý, dlouhodobý nebo trvalý.

stále

Stále znamená trvale, neustále, nepřetržitě nebo kontinuálně.

bez přestání

Bez přestání = neustále, neustávající, nepřetržitě, neustále se opakující.

pokaždé

Pokazdé: vždy, jednou za čas, opakovaně, stále.

v každém případě

V každém případě znamená ve všech situacích, bez ohledu na okolnosti.

někdy

Někdy je slovo užíváno jako označení času, který nemá přesnou definici a může být zaměňován s pojmy jako občas či příležitostně.

Podobná synonyma

trvale zůstat

Trvale zůstat znamená zůstat po dlouhou dobu, trvale, pevně a bez změny.

v nejlepším případě

Nejlepší případ: optimální situace či výsledek, očekávaný nebo žádoucí.

v případě že

V případě že se používá pro vymezení podmínky, při které se má něco uskutečnit, ať už je to událost, akce nebo jiná situace.

poposedávat (stále)

Sedět v blízkosti někoho a sledovat jeho činnosti.

i v tom případě, že by

V tom případě se význam slova týká něčeho, co může mít jiný význam, pokud se změní okolnosti nebo situace.

pokaždé, když

Pokaždé: vždy, při každé příležitosti, vždycky, všude, v každém případě.

ubytovat se (trvale)

Ubytovat se znamená trvale se usídlit v určitém místě, například v hotelu, hostelu nebo u známých.

v tom případě, že

Význam: Zkratka zobrazující smysl daného slova nebo věty, která je stručná a jasná.

v žádném případě

V žádném případě znamená silné odmítnutí či zásadní nesouhlas s něčím. Používá se, když chcete zdůraznit svůj nesouhlas, ať už s někým nebo s něčím.

zneplodnění (trvalé)

Zneplodnění je trvalý proces, který zabraňuje početí, snižuje riziko nechtěného těhotenství.

podrážděný (stále)

Podrážděný se obvykle vztahuje k náladě nebo pocitu, kdy je někdo rozčílený, naštvaný, rozzlobený nebo nervózní.

bydlení (trvalé)

Bydlení je proces trvalého přestěhování do určitého místa, obvykle v domě nebo bytě, kde se mohou lidé usídlit.

stále se vracet

Opakovat stejný čin nebo akci několikrát, vždy znovu se vracet do stejného stavu.

stále být

Stále být znamená trvale existovat, být trvale přítomný a zůstat stejný.

v opačném případě

V opačném případě znamená situaci, v níž se vše vyvíjí jinak, než se očekávalo.