Facebook

Uložit <komu> (trest) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu uložit <komu> (trest).

Význam: Imponovat trest (fyzický nebo jiný) komu za provinění.

inhalovat

Inhalovat znamená nadechnout se léků, prášků nebo látek skrz nos nebo ústa.

dát (pětku)

Dát: poskytnout, předat, odvětit, předložit, nabídnout.

uštědřit

Uštědřit znamená poskytnout něco jinému, obvykle finanční nebo jinou formou podpory.

Podobná synonyma

uštědřit (ránu)

Uštědřit ránu znamená obětovat něco či někoho na základě vlastního rozhodnutí, aby se dosáhlo něčeho lepšího.

uštědřit (pohlavek)

Uštědřit: poskytnutí trestu, odměny nebo jiného výsledku či zásahu jako součást jednání nebo rozhodnutí.