Facebook

Uznalý - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu uznalý.

Význam: Uznalý je označení, které se používá pro někoho, kdo vyjadřuje uznání nebo ocenění.

vděčný

Vděčný je stav mysli, kdy je člověk oceněn za něco, co obdržel, a někomu je vděčný.

mající uznání

Uznání je pocta nebo ocenění pro osobu, čin nebo výkon, které je obdivováno a oceňováno.

Podobná synonyma

uznání

Uznání je vyjádření ocenění, poděkování nebo uznání druhé osobě za její úspěchy, schopnosti nebo činy.

mající respekt

Respekt je ctění a úcta k někomu nebo něčemu, projevovaná přijímáním jeho hodnot a připouštěním jeho práv.

uznání (neskrývané)

Uznání je ocenění, které vyjadřuje pochvalu nebo uznání pro někoho za odvedenou práci. Je to veřejné prohlášení uznání.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

dosahovat (uznání)

Dosahovat uznání znamená dostat se do pozornosti ostatních a získat si respekt.

mající základ v instituci

Instituce je formální organizace nebo subjekt s pevně stanovenými pravidly, cíli a účelem.

mající hrany, ostré úhly

Polygon - geometrický útvar sestávající z několika přímých, často ostrých úhlů a hrany.