Facebook

Uzávěr - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu uzávěr.

Význam: Uzávěr je závěrečná část článku, dokumentu, návrhu nebo jiného textu, která shrnuje hlavní myšlenky.

záklopka

Záklopka je malý mechanický ventil, který se používá k regulaci průtoku tekutin nebo plynů.

chránítko (na uši)

Chránítko je náhlavní ochranný prostředek na uši, který slouží k minimalizaci hluku a jeho účinků.

stínítko (na oči)

Stínítko je ochranná brýlová čočka, která chrání oči před ultrafialovým zářením a intenzivním světlem.

skriptka

Skriptka je krátký scénář, který vypráví příběh nebo popisuje události.

závěr

Závěr je výsledek, závěrečný bod, závěrečná část nebo konec nějakého úkolu, procesu nebo diskuze.

uzávěra

Uzávěra je pevná konstrukce, která se používá k omezení toku vody nebo plynu.

zátka

Zátka je předmět, který se používá k uzavření otvoru v nádobě nebo v potrubí.

uzavření

Uzavření je ukončení něčeho, označuje závěr nebo konec.

zakončení

Konec, závěr, uzavření; všechno, co předchází ukončení nebo ukončení něčeho.

úsudek

Úsudek je schopnost vyvozovat logické závěry a vyhodnocovat situace s použitím rozumu.

Podobná synonyma

závěr (vtipný)

Závěr je vtipný způsob, jak zakončit příběh či vyprávění, který zaujme publikum a zanechá je s úsměvem.

stínítko

Stínítko je přístroj na omezení světla, které proniká na fotografický film nebo snímač.

dolehnout (závěr)

Dolehnout znamená dopadnout, stihnout, či dosáhnout závěru, konečného výsledku.

činit závěr

Dospět k závěru, získat znalosti o daném tématu a přijmout závěrečné rozhodnutí.

vyvodit závěr

Dosáhnout logických závěrů na základě předchozích údajů, informací nebo událostí.

znalec (jehož úsudek rozhoduje)

Znalec je osoba, která poskytuje odborné posouzení a jehož úsudek rozhoduje o výsledku.

učinit závěr

Dospět k závěru, vyvodit závěry z dostupných informací.

úsudek <o čem>

Úsudek je schopnost vyhodnocovat informace a udělovat závěry na základě logického uvažování.