Facebook

Utěšený - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu utěšený.

Význam: Utěšený je vyjádření pocitu útěchy, pomoci nebo podpory udělené někomu jinému.

neradostný

Neradostný se vztahuje k pocity smutku, apatie a beznaděje.

neveselý

Neveselý: smutný, pesimistický, truchlící; přinášející smutek, trápení, beznaděj.

chmurný

Smutný, depresivní; souvisí s pochmurnou atmosférou nebo náladou.

pochmurný

Pochmurný je pojem označující stav nebo atmosféru smutku, deprese a vyčerpání.

ponurý

Depresivní, smutný, bez naděje; optimistický postoj je vyhrazen pro jiné.

truchlivý

Smutný, melancholický; se smutným pocitem, úzkostný, nešťastný; prožívající smutek.

smutný

Smutný znamená mít smutek, truchlit nebo být zklamaný.

bezútěšný

Bezútěšný - smutný, depresivní, zoufalý, beznadějný, naděje na změnu nulová.

dezolátní

Dezolátní znamená být velmi špatným stavem, být velmi špatným, neútulným a rozpadlým.

milý

Milý je adjektivum pro někoho nebo něco, co je příjemné, milé, laskavé a také láskyplné.

příjemný

Příjemný je to, co je příjemné, co se líbí a příjemné na poslech, či na pohled. Co je milé, sympatické a přívětivé.

hezký

Hezký je přívlastek označující krásu, či přitažlivost věcí, lidí nebo situací. Znamená krásné, příjemné, líbivé.

idylický

Idylický se odkazuje k ideálnímu stavu přírody a míru, klidu, který je ztělesněn romantickou malou vesnicí nebo krajinou.

libý

Libý je příjemný, přátelský, milý a laskavý.

Podobná synonyma

milý člověk

Milý člověk je osoba, která je přátelská, laskavá a laskavá k lidem kolem sebe. Je někdo, koho můžete bez obav kontaktovat.

pohodlný, příjemný pro hosta

Pohodlný: klidný, uvolněný, komfortní a příjemný pro hosta.

pach (příjemný)

Pach je příjemný zápach, který může pocházet z květin, jídla, zvířat, lidí apod.

být příjemný

Být příjemný znamená chovat se laskavě a ohleduplně, aby se druzí cítili příjemně a v pohodě.

příjemný (hlas)

Příjemný hlas je měkký, klidný a uklidňující. Obvykle je to vysoce kvalitní zvuk, který je příjemný pro poslech.

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.

příjemný (člověk)

Příjemný člověk je milý, usměvavý a přátelský. Má rád společnost a vytváří příjemnou atmosféru.