Facebook

Táhnout - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu táhnout.

Význam: Táhnout znamená přenášet objekty silou, nebo je přetahovat, tažením. Často je také používáno jako přenesený význam pro získání pozornosti nebo dopadu.

utahovat (kohout)

Utahovat znamená otáčet kohoutem pro zajištění pevného uzavření.

zatahovat

Zatahovat znamená uzavírat, spojovat nebo připojovat dohromady.

vábit

Vábit znamená lákat, dělat něco atraktivním a přitažlivým, aby se ostatní osoby mohly zapojit.

lákat

Lákat znamená přitahovat pozornost nebo přesvědčit někoho, aby udělal něco.

poutat

Poutat znamená držet někoho nebo něco vázaného, zajistit jeho nebo jeho pohyb.

odpuzovat

Odpuzovat znamená odhánět nebo odstraňovat osobu nebo věc, kterou se snažíme vyhnout.

vléci

Vléci znamená nosit či oblékat se; také používáno pro zavedení nebo vykonání něčeho.

vláčet

Vláčet znamená něco vleče nebo táhnout. Vyjadřuje se to přenášením, posouváním nebo odváděním něčeho.

lákat (diváky)

Lákat znamená přitahovat pozornost a zájem diváků.

přitahovat

Přitahovat znamená působit na něco tak, aby to bylo přitahováno. Může to být fyzická síla, ale také kouzlo nebo zájem.

prodlužovat

Prodlužovat znamená prodloužit délku času, prostoru, vzdálenosti nebo objemu.

protahovat

Prodlužovat, zdržovat, roztahovat čas trvání činnosti.

vytahovat

Vytahovat znamená přenést něco ven nebo vyjmout, zvednout a odstranit.

těžce pracovat

Těžce pracovat znamená soustavně, pečlivě a intenzivně věnovat energii a úsilí vykonávání práce.

vytrvale pracovat

Vytrvale pracovat znamená trpělivě a soustavně pracovat na cíli, i když je třeba překonat řadu překážek.

dřít

Dřít znamená těžce pracovat, snažit se dosáhnout cíle, případně se zapojit do náročné činnosti.

vyndávat

Vyndávat znamená vyjmout nebo vytáhnout něco ven z něčeho/někoho.

vyjímat

Odstraňovat z množiny, vyřazovat, vybírat nebo vyčleňovat.

vybírat

Vybírat znamená vyhledávat, srovnávat a vybrat z nabídky nejvhodnější možnost.

vyvolat (ke zkoušení)

Vyvolat znamená vyprovokovat, spustit nebo způsobit něco například diskuzi, debatu, hádku nebo dokonce konflikt.

vanout

Vanout znamená unikat rychle a nenápadně, být stále v pohybu nebo se rychle odploužit.

foukat

Dýchat vzduch silně a rychle, aby se vytvořil proud vzduchu.

proudit

Proudit je pohybovat se proudovitým způsobem, nebo jinými slovy, být unášen proudem.

profukovat

Profukovat znamená vyfouknout, odstranit proudem vzduchu nebo jiné tekutiny.

jít pryč

Odejít; opustit; zmizet; zbavit se; odstranit se.

klidit se

Klidit se znamená projevovat se nebo se chovat klidně, mírně a bez vzrušení, často s cílem dosáhnout určitého výsledku.

pakovat se

Balit se, připravovat se na odchod, sbalit věci, připravit se na cestu.

blížit se (věk)

Přibližovat se k vyššímu věku, což znamená dozrávat a stárnut.

Podobná synonyma

dřít se <s čím>

Dřít se: intenzivně, důsledně a systematicky pracovat na něčem.

blížit se (o čase)

Přibližovat se k určitému času/okamžiku.

rozjařit (diváky)

Rozjařit znamená přinést radost a obohatit emoce diváků.

foukat si

Foukat si znamená dýchat tvrdě a rychle, často s pokřivením obličeje, aby se vyjádřil vztek, rozčarování nebo pohrdání.

vybírat <co>

Vybírat je vybírat si mezi dostupnými možnostmi, zvolit nejlepší variantu.

protahovat (jednání)

Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.

dřít se

Dřít se znamená intenzivně a důsledně se snažit dosáhnout cíle, zvlášť v obtížných situacích.

vyvolat

Vyvolat znamená vzbudit, rozproudit nebo vyprovokovat.

pakovat

Balení, zabalení věcí do krabic nebo jiných obalů.

blížit se

Přibližovat se, stávat se čím dál blíž.

dřít (drsným)

Dřít znamená tvrdě pracovat, snažit se a odhodlaně postupovat za svým cílem.

vyvolat (útok)

Vyvolat: podnítit, způsobit (např. útok nebo boj).

pracovat (stroj)

Provádět úkoly, které jsou požadovány od stroje, aby dosáhl svého cíle.

vyvolat (revoluci)

Vyvolat znamená spustit, provést či iniciovat. Revoluce je v tomto kontextu razantní politická, sociální nebo hospodářská změna.

vléci se (čas)

Vléci se znamená vyvinout úsilí, aby člověk dosáhl určitého cíle nebo očekávaného výsledku.

prodlužovat se (schůze)

Prodlužovat se znamená trávit na schůzi více času, než bylo původně plánováno.

vytahovat se

Vytahovat se znamená rychle a účelně odcházet z místa či situace, která je nepříjemná nebo nebezpečná.

pracovat

Pracovat znamená úkonně a smysluplně trávit čas, jednat a vynakládat úsilí k dosažení určitého cíle.

utahovat (smyčku)

Utahovat znamená stahovat smyčku, stahovat napětí provázku nebo lana.

vléci se

Vléci se znamená dělat něco neuváženého, které může mít následky; obecně znamená dělat něco, co je špatné, nebo nebezpečné.

vybírat <koho n. co>

Vybírat znamená vybrat si nebo vybrat mezi více možnostmi, aby byla dosažena nejlepší varianta.

vytahovat háčkem

Odstraňovat předměty pevně přichycené k jinému předmětu pomocí háčku.

těžce

Těžce znamená s námahou, obtížně, s velkou námahou nebo fyzickou silou.