Facebook

Sundat (ubrus) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu sundat (ubrus).

Význam: Sundat ubrus znamená odstranit ho z povrchu, na který byl předtím položen.

svléci si (rukavice)

Odložit si rukavice.

přetáhnout (přes oči)

Přetáhnout znamená uskutečnit něco rychle, bez námahy a úsilí.

utáhnout (smyčku)

Utáhnout = stáhnout, škrtit, ztuhnout, zpřísnit, zesílit.

stočit (sud)

Stočit sud znamená zkrátit jeho objem přidáním vody nebo přesypáním náplně do jiného sudu.

vyprázdnit

Vyprázdnit znamená opustit, vyprázdnit prostor, vyprázdnit mysl nebo vyprázdnit nějakou činnost.

zkopírovat data (z Internetu)

Zkopírovat data znamená vyhledat a stáhnout informace z internetu a uložit je do počítačového souboru.

Podobná synonyma

přes míru

Přes míru znamená příliš mnoho, příliš silné nebo příliš dlouhé, což je mnohem víc než obvyklé množství, síla nebo délka.

létat přes (moře)

Létat přes moře znamená překonat moře letadlem, vzdálenosti a časové limity a dosáhnout cíle.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

data (jen v mn.č.)

Data jsou informace, které jsou sbírány, zaznamenány a analýzovány.

stočit

Stočit znamená otočit nebo obrátit, např. hada stočí své tělo.

přes

Přes je slovo vyjadřující pohyb a umístění mezi dvěma body, např. přes různé vzdálenosti, přes určité území nebo přes překážku.

vést přes (hranici)

Přechod přes hranici, překonání překážky s cílem dostat se z jednoho místa do druhého.

sevřít (smyčku)

Uzavřít, stáhnout, stáhnutím srazit nebo složit dohromady.

vyprázdnit se

Zbavit se obsahu, vyprázdnit se; opustit, oprášit.

dopravit (přes hranice)

Dopravit znamená přenést předměty nebo lidi z jednoho místa na druhé. V tomto kontextu to znamená přenést osoby nebo předměty přes hranice.

jít přes sebe

Překonat vlastní překážky a obavy, aby člověk dosáhl čeho chce.

data (vstupní)

Data jsou informace nebo údaje, které jsou shromažďovány, analyzovány a používány pro určení trendů a závěrů.

navléci (rukavice)

Navléci: obléct rukavice tak, aby byly dobře přiléhaly k ruce.

rozplést (smyčku)

Rozplést znamená oddělit jednotlivé vlákna a uvolnit smyčku, kterou drží pohromadě.

něco přes půl aru

Něco přes půl aru je kolokvialismus pro množství, které není přesně určené, ale je vyšší než polovina aru.

svléci <koho>

Svléci znamená odstranit oblečení nebo zbavit něčího jiného jeho vybavení.

svléci

Svléci znamená odstranit oblečení nebo obuv, vystavit se nebo odhalit část těla.

stočit (cigaretu)

Stočit znamená obalit cigaretu tak, aby se filtr a tabák zabalily do stejného materiálu.

dostat se (přes most)

Překonat překážku a dostat se na druhou stranu.

jít <přes co>

Překonat fyzickou, psychickou nebo symbolickou bariéru.

přetáhnout se

Přetáhnout se znamená dokončit úkol, úspěšně zvládnout náročnou situaci, nebo bojovat do konce.

utáhnout si

Utáhnout si znamená pevně a silně stahovat, například pásky na botách, šňůry na bundě nebo čepici.

položit (přes cestu)

Položit přes cestu znamená postavit něco, co brání v přístupu nebo projíždění.

přetáhnout (zatáčku)

Přetáhnout zatáčku znamená jet po trati tak, aby se z ní vyhnulo a dosáhlo se kratšího času.

data

Data jsou informace nebo fakta, které mohou být počítány, zaznamenány a analyzovány.

přetáhnout

Přetáhnout znamená přesunout něco z jednoho místa na druhé, často s použitím myši nebo prstu.