Facebook

Otřepaný (vtip) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu otřepaný (vtip).

Význam: Otřepaný je používaný pro vtipy, které se často opakují a jsou obecně známé.

obnošený

Oblečení, které je opotřebované, opotřebené a zašlé po dlouhodobém nošení.

opotřebovaný

Opotřebovaný se obecně používá k označení věci, která je poškozená nebo zastaralá a vyžaduje opravu.

zchátralý

Zchátralý: vyčerpaný, opotřebovaný, neudržovaný a zanedbaný; vyprázdněný z vitality.

sešlý

Sešlý se vztahuje na zašlé oblečení, věci nebo lidi, kteří byli dlouho v provozu a mají na sobě náznaky opotřebení.

otřelý (fráze)

Otřelý znamená neotřelý nebo neobvyklý, jde o nápad, který není velmi originální.

banální

Banální je něco běžného, obyčejného, zcela triviálního a obecně známého.

Podobná synonyma

otřelý

Otřelý je přídavné jméno označující věci nebo lidi, kteří jsou obyčejní, nezajímaví a neoriginální.

fráze

Fráze je série slov sestavená dohromady, aby vyjadřovala myšlenku nebo představovala jednotlivé koncepty.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

kůň (starý, sešlý)

Starý, sešlý kůň je obecně označení pro koně, který má vyšší věk a jeho síla a výkonnost se snížila.

sešlý člověk

Sešlý člověk je člověk s oslabenou fyzickou schopností, který je méně schopen provádět fyzické aktivity.

bombastický (fráze)

Přehnaně pompézní, příliš velkolepé, příliš mluvené se zdůrazněnou vážností.

obrat (otřelý)

Obrat je slovní hříčka nebo vtipné slovo, které se používá pro změnu významu nebo zaměňuje slova s podobným zvukem.

opakovat (fráze)

Opakovat znamená zopakovat stejnou činnost nebo myšlenku.

fráze (ustálená)

Fráze je ustálený výraz (slovo, věta nebo věta-obraz) používaný pro rychlé a jasné vyjádření myšlenky.