Facebook

škorpit se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu škorpit se.

Význam: nazývá druh obojživelníka. Jeho tělo je pokryto krunýřem, který mu poskytuje ochranu a umožňuje mu žít ve vodě i na souši. Může se pohybovat ve vodě a na suchu, má ploutve, což mu umožňuje pohybovat s

hašteřit se

Hašteření se používá pro označení nesouhlasného jednání mezi lidmi, kteří se snaží dosáhnout výhod ve sporech, konfliktech nebo debatách. Jde o vzájemné přehlížení, výhrůžky, nátlak nebo zastrašování.

hádat se

Hádat se znamená vyjádřit svůj názor a debatovat o něčem s druhými lidmi, aby se dospělo k nějakému závěru nebo řešení.

škádlit se

Škádlení je způsob, jak se zábavně a nenásilně pobavit se svým partnerům nebo přátelům. Jde o jemnou formu srandy, která může zahrnovat žertování, posmívání, hraní si a někdy i dráždění. Je to zábavný

Podobná synonyma

škádlit

Škádlit znamená zábavným způsobem se dotýkat někoho nebo něčeho, často s nadsázkou.

hádat

Hádat znamená pokusit se vyjasnit neznámou skutečnost, pomocí logického usuzování, založeného na dostupných indiciích.

hádat se <s kým>

Hádat se je diskuse mezi dvěma nebo více lidmi, během níž se vyjadřují názory a argumenty, aby se dosáhlo shody.

škádlit <koho>

Škádlit: dráždit (někoho) legračními poznámkami či dotazy s cílem vyvolat smích nebo pobavení.

hádat <co>

Hádat znamená pokusit se odhadnout co je skryto, nebo co se bude dít.

škádlit se <s kým>

Škádlení se: provokování druhé osoby s úmyslem způsobit jí radost nebo potěšení.

hádat se (s ženou)

Hádat se s ženou znamená diskutovat, vzájemně se snažit přijít na kompromis a dosáhnout dohody.

hádat se <o co>

Hádat se znamená diskutovat, aby se dosáhlo kompromisu nebo dohody o něčem, co je předmětem nesouhlasu.