Facebook

Hádat se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu hádat se.

Význam: Hádat se znamená vyjádřit svůj názor a debatovat o něčem s druhými lidmi, aby se dospělo k nějakému závěru nebo řešení.

mít spor <s kým>

Mít spor je hádka nebo konflikt mezi dvěma lidmi nebo skupinami.

přít se

Přít se znamená vést boj, souboj, mít fyzickou či slovní potyčku.

vadit se

Vadit se znamená nesouhlasit s něčím nebo někým, postojem nebo činem.

svářit se

Spojení dvou kovů vytvářením nebo mícháním jejich topných kovů.

hašteřit se

Hašteřit se znamená vyvolávat spor, vyvolávat hádky, zpochybňovat druhého.

disputovat

Diskutovat, intelektuálně si polemizovat, stát se společně na přípravě a obhajobě argumentů.

škádlit se

Škádlení je způsob, jak se zábavně a nenásilně pobavit se svým partnerům nebo přátelům. Jde o jemnou formu srandy, která může zahrnovat žertování, posmívání, hraní si a někdy i dráždění. Je to zábavný

Podobná synonyma

svařit (čaj)

Svaření čaje znamená přelít horkou (ne vařící) vodu přes lístky čaje, aby se uvolnily jeho chutě a aroma.

spor

Diskuse, střet nebo konflikt mezi dvěma nebo více stranami o nějaký předmět, často s cílem dosáhnout nejlepšího výsledku.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

přít se <s kým>

Přít se znamená konfliktně se bavit se s někým, vyslovovat názory, které nejsou v souladu, často se hádat.

urovnávat (spor)

Řešit, smířit, usmířit a dojít k dohodě ve sporu.

nastávat (spor)

Nastávat znamená nastupovat, začínat nebo dostávat se do stavu, situace nebo okolností.

svařit (trubku)

Svařit trubku znamená připojit dvě části trubky pomocí ohřátí a tavení kovu.

škádlit

Škádlení je hravé způsobování drobných nepříjemností, které jsou obvykle prováděny s úmyslem vyvolat úsměv.

škádlit <koho>

Škádlit: dráždit (někoho) legračními poznámkami či dotazy s cílem vyvolat smích nebo pobavení.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.