Facebook

Skandovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu skandovat.

Význam: Skandování je silný způsob hlasitého projevu, který se skládá z opakovaného chůze a opakování slov, frází nebo sloganech. Slouží k vyjádření názoru nebo podpoře nějakému cíli.

recitovat (básničku)

Recitovat je projevovat slova nahlas a s intenzitou; často se používá k recitaci básní nebo jiných literárních děl.

papouškovat

Papouškovat znamená opakovat slova nebo fráze druhých, bez vlastního porozumění nebo kritického myšlení. Slouží to k přeshraní situace, získání pozornosti nebo bezmyšlenkovitému souhlasu.

recitovat

Recitovat znamená vyprávět nahlas básně nebo jiný text s intonací a akcentem.

rytmicky odříkávat

Opakovat rytmicky jako zpěv či tanec.

rytmicky pokřikovat

Rytmy pokřikování je zpívání, skandování nebo předčítání jakéhokoli textu s rytmem.

Podobná synonyma

pokřikovat

Výrazem "pokřikovat" se označuje důrazné volání nebo zvolání; hlasité vykřikování něčeho.

odříkávat (modlitby)

Opakovat nahlas předem dané texty, jako modlitby nebo písně.

odříkávat

Odříkávat znamená opakovat nahlas slova, verše nebo fráze, aby se zapamatovaly. Může to být součástí náboženského rituálu, cvičení nebo učení. Slovo se používá také v obecném smyslu pro opakování něče

rytmický úsek

Rytmický úsek je část hudebního díla, jehož rytmus se opakuje, aby vytvořil časovou strukturu.

rytmický

Rytmický znamená vytváření rytmu, zařazování úderů nebo tónů do pravidelných intervalů.

rytmický pohyb

Rytmický pohyb je opakováním stejných pohybů ve stejném pořadí a rytmu.