Facebook

Papouškovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu papouškovat.

Význam: Papouškovat znamená opakovat slova nebo fráze druhých, bez vlastního porozumění nebo kritického myšlení. Slouží to k přeshraní situace, získání pozornosti nebo bezmyšlenkovitému souhlasu.

recitovat (básničku)

Recitovat je projevovat slova nahlas a s intenzitou; často se používá k recitaci básní nebo jiných literárních děl.

skandovat

Skandování je silný způsob hlasitého projevu, který se skládá z opakovaného chůze a opakování slov, frází nebo sloganech. Slouží k vyjádření názoru nebo podpoře nějakému cíli.

odříkávat

Opakovat stále dokola bez vlastního pochopení, nekriticky a bez názoru.

opakovat (mechanicky)

Opakovat je mechanicky opakovat nebo zopakovat činnost, slovo nebo informaci.

memorovat

Pamatovat si, učit se nazpaměť.

Podobná synonyma

rytmicky odříkávat

Opakovat rytmicky jako zpěv či tanec.

memorovat <co>

Zapamatovat si, vybavit si.

opakovat (rozhovor)

Opakovat znamená opakovat informace, myšlenky nebo činy; zopakovat později nebo často.

opakovat (fráze)

Opakovat znamená zopakovat stejnou činnost nebo myšlenku.

opakovat

Opakovat znamená dělat nebo říkat něco znovu a znovu.

recitovat

Recitovat znamená deklamovat nebo číst nahlas s uměleckou intonací básně, písně nebo jiné literární dílo.

opakovat se (melodie)

Opakovat se znamená opakovat nějakou melodii, popř. jiný zvukový útvar, nebo slova/text.

odříkávat (modlitby)

Opakovat nahlas předem dané texty, jako modlitby nebo písně.

mechanický

Mechanický se vztahuje k mechanismům, konstrukcím a strojům, které vyžadují fyzickou sílu k provádění požadované funkce.

nácvik (mechanický)

Nácvik je proces opakování cíleného pohybu, který slouží k získání dovednosti a schopnosti toho pohybu provádět správně.

převod (mechanický)

Převod je mechanické zařízení, které přenáší energii z jednoho hřídele na druhý. Používá se pro přenos síly a pohybu.

opakovat (představení)

Opakovat znamená opakovaně sdělovat nebo provádět stejnou myšlenku nebo činnost.