Facebook

Sežmoulat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu sežmoulat.

Význam: Sežmoulat znamená stlačit do malého objemu, zmáčknout, něco přitlačit.

zmačkat

Zmačkat znamená stlačit, stisknout nebo silou zmáčknout něco.

zmuchlat

Zmuchlat znamená fyzicky sevřít, stlačit, stisknout, změnit tvar předmětu, něco natlačit do menšího prostoru.

sežmolit

Sežmolit znamená sevřít do malého prostoru, zúžit nebo zmenšit.

pomačkat (papír)

Pomačkat znamená přitlačit nebo stlačit papír rukou, tak aby se zploštil.

Podobná synonyma

tuhý papír

Tuhý papír je typ papíru o vyšší gramáži, pevnosti a odolnosti než obyčejný papír.

sežmolit <co>

Sežmolit znamená zbavit toho jeho elasticity, síly nebo integrity.

cenný papír

Cenný papír je předmět finančního obchodu, který se dá kupovat a prodávat na bursách.

vyjet (papír z tiskárny)

Vyjet: projít, opustit, odejít.

pomačkat (blatník)

Pomačkat znamená poškodit, zničit, rozdrtit nebo přitlačit něco násilím.

papír

Papír je lehký materiál vyrobený z celulózy, který se používá k tisku a psaní.

pomačkat

Pomačkat je tlumočeno jako zmáčknout, lehce stisknout, nebo také stlačit.

psací (papír)

Papír určený k psaní, do kterého se obvykle psou písmo nebo obrázky.

zmačkat <co>

Zmačkat: stisknout, stlačit.

pomačkat (šaty)

Pomačkat: stlačit (šaty) silou prstů, aby vypadaly hezčí nebo vyhlazeny.

savý papír

Savý papír je speciální typ papíru, který je charakterizován velmi jemnou strukturou a lehkou lesklou povrchovou úpravou.

roztrhnout (papír)

Roztrhnout = rozdělit na části pomocí intenzivního roztažení.

ohnout (papír)

Ohnout papír znamená fyzicky jeho deformovat - zakřivit, ohýbat do požadovaného tvaru.

zmačkat (papír)

Zmačkat znamená stlačit papír, aby se zmenšil jeho objem nebo aby se zvýraznil nějaký vzorek.

pomačkaný (papír)

Pomačkaný: zdeformovaný, nahnutý, zkroutilý, zploštělý.

průsvitný (papír)

Průsvitný: prozářený, propouštějící světlo, průhledný, skrz něj je vidět.

přeložit (papír)

Překládat: převádět text z jednoho jazyka do druhého.

potrhat (papír)

Potrhat papír znamená roztrhat ho na malé kousky, aby se nedalo znovu použít.

přehýbat (papír)

Ohnout papír do různých tvarů a úhlů.

papír (úřední)

Úřední papír je dokument, který se používá k oficiálnímu prokázání jistých skutečností.

nepopsaný papír

Nepopsaný papír je čistá listina papíru bez psaní, napsaných poznámek nebo jiných informací.

odpadový papír

Papír, který je obvykle znehodnocen nebo zbytečný, ze kterého se nedá vyrobit nový produkt.

zmuchlat <co>

Zmuchlat: přitisknout, stlačit nebo zmáčknout.

trhat (papír)

Trhat papír znamená roztrhat ho na menší části.

bezcenný papír

Bezcenný papír je ekonomický termín, který označuje akcii nebo obligaci, která je na trhu velmi málo dostupná nebo obecně považovaná za nežádoucí.