Facebook

Sázet - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu sázet.

Význam: Sázet znamená vsázet finanční prostředky na určitou událost s cílem získat vyšší výhru.

bavit se

Bavit se znamená být šťastný a zábavně strávit čas s ostatními.

pohrávat si

Pohrávat si znamená trávit čas příjemnou zábavou, hraním her nebo jen tak bavit se.

předstírat <co>

Předstírat: hodit se nebo jednat jako kdyby něco bylo skutečné, i když ve skutečnosti není.

přetvařovat se

Přetvařovat se znamená upravovat nebo měnit svůj vlastní chování, aby se zalíbilo druhým.

zastírat

Zastírat znamená skrýt či potlačit pravdu, skutečnost nebo informace; dělat něco tak, aby to nebylo vidět.

předvádět <co>

Ukázat, prezentovat, demonstrovat, představit.

účinkovat (v divadle)

Hrát roli v divadle, vystupovat na jevišti.

spekulovat

Spekulovat znamená přemýšlet o možných výsledcích, usuzovat z nejasných informací a domýšlet scénáře.

hazardovat

Hazardovat znamená riskovat, jít do rizika. To znamená, že se člověk uchýlí k hazardním aktivitám, jako je například hraní hazardních her, sázení na sport nebo hazardní obchodování.

sportovat

Sportovat je aktivita, při níž se provádí fyzická činnost, často soutěživá, zaměřená na vytrvalost, sílu a obratnost.

soutěžit

Soutěžit znamená měřit své schopnosti s ostatními a snažit se získat výhru, aby dosáhl lepšího výsledku.

závodit

Závodit znamená soutěžit s ostatními o nejlepší výsledek a dosáhnout co největších úspěchů.

vyluzovat tóny n. melodie

Hrát melodii, vydávat zvuky s určitou intenzitou a rytmem.

zvučet (varhany)

Zvučet znamená hrát na varhany a vytvářet tak zvukovou kulisu.

znít

Znít znamená hlasitě zaznít, ozývat se nebo vyjadřovat se. Může to být i hudba, výkřiky nebo zvuky.

vysazovat (stromky)

Vysazovat znamená umísťovat stromky na určené místo, obvykle pro účely obnovy lesa či zahradnictví.

zasazovat <co kam>

Zasazovat znamená vkládat do určitého prostředí nebo kontextu.

vsazovat

Vsazování je zařazování textu, obrázků a dalších prvků do stránek dokumentu, tiskovin nebo webových stránek.

usazovat

Usazovat znamená trvale se stěhovat do nového místa a zakládat si tam domov.

umísťovat <co kam>

Umísťovat znamená postavit, dát něco někam; přesunout, zařadit, instalovat, zakotvit.

provádět sazbu (knihy)

Provádění sazby (knihy) je proces vytváření knižního textu z předlohy a jeho přizpůsobení požadovanému formátu.

uzavírat sázky

Uzavírat sázky znamená přijímat sázky na požadované události a zavírat je po dosažení předem stanoveného času, aby se zabránilo dalším sázkám.

Podobná synonyma

opakovat se (melodie)

Opakovat se znamená opakovat nějakou melodii, popř. jiný zvukový útvar, nebo slova/text.

zasazovat

Umísťovat něco do určitého prostředí nebo situace; vkládat nebo zařazovat do něčeho.

závodit (v běhu)

Závodit v běhu znamená snažit se o co nejlepší čas při běhu po stanovené trase.

předvádět

Ukázat, představit, demonstrovat; zobrazit či prezentovat něco pro veřejnost.

vsazovat (do vězení)

Vsazovat znamená posílat někoho do vězení; lháře, zločince či trestance.

předvádět se

Předvádět se znamená projevovat se, prezentovat se a ukazovat své dovednosti a schopnosti.

uzavírat

Uzavírat znamená zakončit či ukončit něco, zavřít či uzamknout, uzavřít smlouvu nebo dohodu.

provádět

Provádět znamená realizovat, uplatňovat nebo spouštět něco, co bylo dohodnuto, předepsáno nebo zamýšleno.

vyluzovat

Vyluzovat znamená vyjadřovat něco nahlas nebo dávat najevo něco slovy.

zvučet

Zvučet znamená vydávat zvuk nebo znít.

souhrn (knihy)

Souhrn je stručné shrnutí důležitých informací v knize, včetně hlavních myšlenek, postav a událostí.

zvučet (zvony)

Zvučet znamená ozývat se, být slyšet, hlasitě znít, vydávat zvuk.

provádět cunnilingus

Provádět cunnilingus znamená orální stimulovat ženskou genitálií jazýčkem a ústy.

opakovaně předvádět (part)

Opakovat rutinní činnosti, často s cílem dosáhnout dokonalosti.

brát si (knihy)

Půjčovat si knihy.

bavit

Bavit se: trávit čas zábavou, hrát si, smát se a bavit se s ostatními.

usazovat se

Usazovat se znamená trvale se stěhovat do jednoho místa a usadit se tam.

seřadit (knihy)

Uspořádat knihy do pořádku - od největších až po nejmenší, nebo podle autora, názvu nebo datumu vydání.

vyšší (tóny)

Vyšší tóny označují tóny vyšší frekvence než daný nízký tón. Jsou charakterizovány jako vyšší, hlasité a často ostré.

předstírat

Předstírat znamená dělat něco nebo mít nějaké pocity, aniž by to bylo skutečné.

zasazovat se

Angažovat se, přispívat aktivně; přemýšlet a pracovat na cílech, obhajovat názory a prosazovat změny.

uspořádat (knihy)

Uspořádat znamená třídit a vytvářet systém pro usnadnění přístupu a vyhledávání - např. knihy uspořádat podle autora, žánru nebo data vydání.

urovnat (knihy)

Urovnat znamená uspořádat knihy tak, aby byly přehledně uspořádány a aby bylo snadné je najít.

zrušit (sazbu)

Zrušit (sazbu) znamená ukončit platnost nebo účinnost dané sazby.

provádět (rozkaz)

Provádět: splnit, realizovat, uskutečnit, vykonat.