Facebook

Vysazovat (stromky) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vysazovat (stromky).

Význam: Vysazovat znamená umísťovat stromky na určené místo, obvykle pro účely obnovy lesa či zahradnictví.

zasazovat <co kam>

Zasazovat znamená vkládat do určitého prostředí nebo kontextu.

vsazovat

Vsazování je zařazování textu, obrázků a dalších prvků do stránek dokumentu, tiskovin nebo webových stránek.

usazovat

Usazovat znamená trvale se stěhovat do nového místa a zakládat si tam domov.

umísťovat <co kam>

Umísťovat znamená postavit, dát něco někam; přesunout, zařadit, instalovat, zakotvit.

provádět sazbu (knihy)

Provádění sazby (knihy) je proces vytváření knižního textu z předlohy a jeho přizpůsobení požadovanému formátu.

uzavírat sázky

Uzavírat sázky znamená přijímat sázky na požadované události a zavírat je po dosažení předem stanoveného času, aby se zabránilo dalším sázkám.

Podobná synonyma

zrušit (sazbu)

Zrušit (sazbu) znamená ukončit platnost nebo účinnost dané sazby.

oddíl (knihy)

Oddíl je část knihy, jejíž obsah je odlišný od ostatních částí knihy a obvykle se týká jednoho nebo více témat.

titul (knihy)

Titul je název knihy, který shrnuje a vyjadřuje její obsah.

vynášet (knihy)

Vynášet znamená představovat, hlásat nebo vyjadřovat názory nebo sny.

urovnat (knihy)

Urovnat znamená uspořádat knihy tak, aby byly přehledně uspořádány a aby bylo snadné je najít.

provádět

Provádět znamená dělat, vykonávat, realizovat, plnit.

provádět (hradem)

Provádět znamená provádět úkoly, činnosti a akce k ochraně a udržení hradu.

exemplář (knihy)

Exemplář knihy je kopie knihy, která je vydána v omezeném počtu jako originál.

rovnat (knihy)

Rovnat znamená mít stejnou výšku nebo délku; rovné knihy jsou v rovných vrstvách a srovnané do řady.

seřadit (knihy)

Uspořádat knihy do pořádku - od největších až po nejmenší, nebo podle autora, názvu nebo datumu vydání.

zasazovat se

Aktivně se zapojovat, angažovat se a prosazovat své myšlenky.

začít provádět <co>

Začít provádět: začít s činností nebo procesem.

uzavírat

Uzavírat znamená ukončit, uzavřít, uzamknout nebo zapečetit.

uspořádat (knihy)

Uspořádat znamená třídit a vytvářet systém pro usnadnění přístupu a vyhledávání - např. knihy uspořádat podle autora, žánru nebo data vydání.

uzavírat (cestu)

Uzavírat cestu znamená zabránit jejímu průjezdu, například stavbou bariéry nebo závorou.

překotně produkovat (knihy)

Rychle vytvářet knihy; vytvářet knihy rychle a efektivně.

uložit (knihy)

Uložit znamená uspořádat a uschovat knihy na jejich místo.

zasazovat

Umísťovat něco do určitého prostředí nebo situace; vkládat nebo zařazovat do něčeho.

provádět transpozici

Přesunutí sloupečků a řádků ve vybrané tabulce nebo matice.

provádět cunnilingus

Provádět cunnilingus znamená orální stimulovat ženskou genitálií jazýčkem a ústy.