Facebook

Rukopis - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu rukopis.

Význam: Rukopis je vlastnoručně psaný dokument nebo záznam. Rukopisy jsou často používány pro zaznamenávání nápady, myšlenek, nápadů a důležitých informací. Často se používají pro zachování historie. Rukopisy

písmo

Písmo je dílo uměleckého vyjádření nebo tvorby, které je vytvářeno pomocí znaků, symbolů nebo obrázků.

styl (umělce)

Styl je charakteristický způsob vyjadřování umělce, který se projevuje v jeho uměleckých dílech, technikách a stylu.

technika

Technika je proces použití lidského znalostí a dovedností ke vytváření praktických produktů a procesů. Používá se pro zlepšení a rozšíření lidských schopností.

text (pro tisk)

Text je sdělení, které může být sděleno pomocí písma, obrazů, zvuků, obrazovek nebo jiných způsobů.

památka (písemná)

Památka je věc, místo nebo událost, která se zachovala pro budoucí generace, aby si uctily minulost.

Podobná synonyma

tisk

Tisk je proces zaznamenávání textu a obrazů pomocí inkoustu nebo laseru na papír nebo jiné materiály.

styl

Styl je způsob jednání, vystupování nebo tvorby, který je charakteristický pro danou osobu nebo skupinu.

přetlumočit (text)

Přetlumočit znamená převést text z jednoho jazyka do jiného.

prohlížet (text)

Prohlížet znamená zkoumat, kontrolovat pozorně, pohledávat podrobnosti.

Písmo Svaté

Písmo Svaté je kompletní kniha náboženské literatury, která je hlavním a nejdůležitějším autoritativním zdrojem pro křesťany a židy.

předříkat (text)

Předříkat je mluvit o něčem předem, aby to bylo zdůrazněno nebo lepší rozuměno.

upravovat (text)

Upravovat: změnit, přizpůsobit nebo přepracovat něco, aby vyhovovalo požadovaným standardům.

stojaté písmo

Stojaté písmo je způsob čtení textu, ve kterém je každé slovo napsáno v jednom řádku, bez řádkování.

písmo (renesanční)

Písmo renesanční je vyhlazený a elegantní typ písma, který se objevil v 15. století a přinesl změnu v způsobu psaní.

převzít (text)

Převzít znamená přijmout, obdržet či převzít odpovědnost, zodpovědnost nebo kontrolu nad něčím.

plavecký styl

Plavecký styl je technika, kterou plavec používá k pohybu ve vodě. Každý styl má své vlastní požadavky na účinnost a účel.

památka

Památka je místo či objekt, který má historickou, kulturní nebo uměleckou hodnotu, která je považována za důležitou pro budoucnost.

styl (básnický)

Styl je určitá umělecká forma vyjadřování, která se odlišuje od obvyklého jazyka bohatou slovní zásobou, metafory, obrazy a hůře pochopitelnými výrazy.

připravit pro tisk <co>

Připravit pro tisk: předat data, aby dokument byl připraven pro vytištění.

tisk: rozhlas

Tisk: přenos informací prostřednictvím tištěných médií nebo rozhlasových a televizních vysílání.

technika (racionální)

Technika je proces využívání racionálního myšlení k řešení problémů a dosahování požadovaných cílů.

text

Text je sdělení vyjádřené pomocí slov, písem nebo obrazů. Slouží k přenosu informací a sdělení.

věrný tisk

Věrný tisk je proces tisku, který reprodukuje originální text nebo obraz přesně a bezchybně.

zpráva (písemná)

Zpráva je sdělení obsahující informace nebo poselství, které je zaslané od jedné osoby nebo skupiny k druhé.

sestavovat (text)

Sestavovat znamená tvořit nebo složit z částí, např. vytvářet strukturu, složit puzzle nebo postavit stavbu.

informační tisk

Informační tisk je tisková technika pro přenos informací, jako jsou údaje, zprávy a obrázky.