Facebook

Rukopis - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu rukopis.

Význam: Rukopis je vlastnoručně psaný dokument nebo záznam. Rukopisy jsou často používány pro zaznamenávání nápady, myšlenek, nápadů a důležitých informací. Často se používají pro zachování historie. Rukopisy

písmo

Písmo je dílo uměleckého vyjádření nebo tvorby, které je vytvářeno pomocí znaků, symbolů nebo obrázků.

styl (umělce)

Styl je charakteristický způsob vyjadřování umělce, který se projevuje v jeho uměleckých dílech, technikách a stylu.

technika

Technika je proces použití lidského znalostí a dovedností ke vytváření praktických produktů a procesů. Používá se pro zlepšení a rozšíření lidských schopností.

text (pro tisk)

Text je sdělení, které může být sděleno pomocí písma, obrazů, zvuků, obrazovek nebo jiných způsobů.

památka (písemná)

Památka je věc, místo nebo událost, která se zachovala pro budoucí generace, aby si uctily minulost.

Podobná synonyma

technika (racionální)

Technika je proces využívání racionálního myšlení k řešení problémů a dosahování požadovaných cílů.

tisk: rozhlas

Tisk: přenos informací prostřednictvím tištěných médií nebo rozhlasových a televizních vysílání.

předříkat (text)

Předříkat je mluvit o něčem předem, aby to bylo zdůrazněno nebo lepší rozuměno.

připravit pro tisk <co>

Připravit pro tisk: předat data, aby dokument byl připraven pro vytištění.

památka

Památka je místo či objekt, který má historickou, kulturní nebo uměleckou hodnotu, která je považována za důležitou pro budoucnost.

zpráva (písemná)

Zpráva je sdělení obsahující informace nebo poselství, které je zaslané od jedné osoby nebo skupiny k druhé.

styl

Styl je způsob, jakým se něco dělá, komunikuje nebo vyjadřuje, který je charakteristický pro danou osobu nebo skupinu.

tisk

Tisk je proces reprodukce textu a obrazu pomocí tiskových technologií.

text

Text je soubor slov, znaků nebo symbolů, které sdělují informace. Je to základní jednotka pro vyjadřování myšlenek nebo názorů.

senzacechtivý tisk

Senzacechtivý tisk je zaměřený na vyvolávání pocity vzrušení, napětí a senzace prostřednictvím dramatických či skandálních zpráv.

pokřivit (text)

Pokřivit znamená změnit tvar, např. ohnout, zakřivit nebo deformovat.

věrný tisk

Věrný tisk je proces tisku, který reprodukuje originální text nebo obraz přesně a bezchybně.

uhladit (text)

Uhladit znamená zbavit něčeho nerovností a vyhlazovat povrch; také znamená zklidnit situaci, vyřešit něco.

jen psaný (styl)

Styl jen psaný je způsob psaní, který se zaměřuje na strukturu, jasnost a srozumitelnost textu, který je složen pouze z psaných slov.

technika vyučování

Technika vyučování je soubor metod a postupů, které se používají k předávání znalostí a dovedností studentům.

denní tisk

Denní tisk je souhrn důležitých informací zveřejněný ve všech vydáních novin za jeden den.

nevýrazný (styl)

Nevýrazný styl je bezbarvý a obvykle nudný, s nedostatkem originálních myšlenek nebo nápadů.

plavecký styl

Plavecký styl je technika, kterou plavec používá k pohybu ve vodě. Každý styl má své vlastní požadavky na účinnost a účel.

ležaté písmo

Ležaté písmo je typ písma se sklonem doleva, který je používán k psaní pochodů a textu ve vodorovné linii.

Písmo Svaté

Písmo Svaté je kompletní kniha náboženské literatury, která je hlavním a nejdůležitějším autoritativním zdrojem pro křesťany a židy.

zlepšit (text)

Zlepšit: zvýšit kvalitu nebo efektivitu, uspokojit více lidí.

přetlumočit (text)

Přetlumočit znamená převést text z jednoho jazyka do jiného.

převádět (text)

Převádět znamená převést něco z jednoho stavu do druhého nebo z jednoho místa do druhého.

tabloidní (tisk)

Tabulkový tisk je zpravodajský styl, který se vyznačuje krátkými, zábavnými články, které se často zaměřují na skandály, bulvární informace a senzace.