Facebook

Rukopis - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu rukopis.

Význam: Rukopis je vlastnoručně psaný dokument nebo záznam. Rukopisy jsou často používány pro zaznamenávání nápady, myšlenek, nápadů a důležitých informací. Často se používají pro zachování historie. Rukopisy

písmo

Písmo je dílo uměleckého vyjádření nebo tvorby, které je vytvářeno pomocí znaků, symbolů nebo obrázků.

styl (umělce)

Styl je charakteristický způsob vyjadřování umělce, který se projevuje v jeho uměleckých dílech, technikách a stylu.

technika

Technika je proces použití lidského znalostí a dovedností ke vytváření praktických produktů a procesů. Používá se pro zlepšení a rozšíření lidských schopností.

text (pro tisk)

Text je sdělení, které může být sděleno pomocí písma, obrazů, zvuků, obrazovek nebo jiných způsobů.

památka (písemná)

Památka je věc, místo nebo událost, která se zachovala pro budoucí generace, aby si uctily minulost.

Podobná synonyma

ležaté písmo

Ležaté písmo je typ písma, ve kterém se každé písmeno napsaného slova nebo fráze nachází na jedné linii.

tisk

Tisk je proces reprodukce informací na papíře nebo jiném materiálu.

památka

Památka je místo či objekt, který má historickou, kulturní nebo uměleckou hodnotu, která je považována za důležitou pro budoucnost.

styl

Styl je způsob, jakým jedinec nebo skupina lidí vyjadřuje sebe sama skrze oblečení, mluvu, chování nebo jiné formy komunikace.

Písmo Svaté

Písmo Svaté je kompletní kniha náboženské literatury, která je hlavním a nejdůležitějším autoritativním zdrojem pro křesťany a židy.

připravit pro tisk <co>

Připravit pro tisk: předat data, aby dokument byl připraven pro vytištění.

informační tisk

Informační tisk je tisková technika pro přenos informací, jako jsou údaje, zprávy a obrázky.

učební text

Učební text je jednoduché vysvětlení nebo instrukce pro učitele nebo studenty, které jim pomáhá lépe pochopit téma.

tabloidní (tisk)

Tabulkový tisk je zpravodajský styl, který se vyznačuje krátkými, zábavnými články, které se často zaměřují na skandály, bulvární informace a senzace.

jen psaný (styl)

Styl jen psaný je způsob psaní, který se zaměřuje na strukturu, jasnost a srozumitelnost textu, který je složen pouze z psaných slov.

text

Text je soubor slov, znaků nebo symbolů, které sdělují informace. Je to základní jednotka pro vyjadřování myšlenek nebo názorů.

plavecký styl

Plavecký styl je technika, kterou plavec používá k pohybu ve vodě. Každý styl má své vlastní požadavky na účinnost a účel.

senzacechtivý tisk

Senzacechtivý tisk je zaměřený na vyvolávání pocity vzrušení, napětí a senzace prostřednictvím dramatických či skandálních zpráv.

převádět (text)

Převádět znamená převést něco z jednoho stavu do druhého nebo z jednoho místa do druhého.

přetlumočit (text)

Přetlumočit znamená převést text z jednoho jazyka do jiného.

nevýrazný (styl)

Nevýrazný styl je bezbarvý a obvykle nudný, s nedostatkem originálních myšlenek nebo nápadů.

tisk: rozhlas

Tisk: přenos informací prostřednictvím tištěných médií nebo rozhlasových a televizních vysílání.

posunovat text (na obrazovce)

Posunování textu (na obrazovce) je proces přesouvání textu z jednoho místa na druhé s cílem změnit jeho pozici.

dozírat (na tisk)

Dozírat znamená pečlivě a věcně kontrolovat tisk, aby splňoval požadavky kvality.