Facebook

Rozstonat se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rozstonat se.

Význam: Rozstonat se znamená rozdělit se na dvě nebo více částí, obvykle pomocí silného nárazu nebo náhlého tlaku. Může se také znamenat rozpustit se nebo se rozpadnout.

onemocnět

Onemocnět znamená, že člověk získá nemoc, která ho oslabuje a může mít vliv na jeho fyzické a duševní zdraví. Onemocnění může být akutní nebo chronické, infekční nebo neinfekční, vyžadující léčbu nebo mírnou obnovu.

roznemoci se

Roznemoci se znamená odstranit různé nemoci nebo stavy, které způsobují úzkost, bolest nebo jiné negativní pocity. Jde o zvládnutí nepříznivých stavů, které jsou buď výsledkem vrozených nebo získaných faktorů. Může se jednat o léčbu, odvykání, léčebné programy nebo jiné strategie.

ochuravět

Slovo ochuravět znamená postupně, nebo náhle, přestat, být nemocný, oslabený nebo ušláplý, nebo ztratit duševní sílu či energii.

uzdravit se

Uzdravit se znamená obnovit zdraví a vitality tím, že se vyléčí nemoc, zranění nebo nějaká jiná fyzická či duševní porucha. Proces může zahrnovat léky, fyzikální terapii, terapii u lékaře nebo léčbu duševního zdraví. Může trvat dlouho, než se člověk úplně uzdraví, ale s trpělivostí a odhodláním to l

Podobná synonyma

uzdravit

Uzdravit znamená obnovit zdraví, zbavit se nemoci nebo zranění.

uzdravit <koho>

Uzdravit : obnovit zdraví, zbavit nemoci či bolesti.

uzdravit se (zčásti)

Obnovit psychické a fyzické zdraví, pracovat na odstranění nemocí nebo obtíží.