Facebook

Ochuravět - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu ochuravět.

Význam: Slovo ochuravět znamená postupně, nebo náhle, přestat, být nemocný, oslabený nebo ušláplý, nebo ztratit duševní sílu či energii.

onemocnět

Onemocnět znamená stav, kdy se člověk dostane do nepříznivého zdravotního stavu, který vyžaduje léčbu.

uzdravit se

Obnovit zdraví těla a mysli, zbavit se symptomů nemoci nebo stavu a dosáhnout úplného uzdravení.

roznemoci se

Roznemoci se znamená odstranit různé nemoci nebo stavy, které způsobují úzkost, bolest nebo jiné negativní pocity. Jde o zvládnutí nepříznivých stavů, které jsou buď výsledkem vrozených nebo získaných faktorů. Může se jednat o léčbu, odvykání, léčebné programy nebo jiné strategie.

Podobná synonyma

uzdravit

Uzdravit znamená obnovit zdraví, uvést do původního stavu nebo zajistit úplné uzdravení.

uzdravit <koho>

Vrátit komu zdraví, zotavit se z nemoci.

uzdravit se (zčásti)

Obnovit psychické a fyzické zdraví, pracovat na odstranění nemocí nebo obtíží.