Facebook

Rozštěpit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu rozštěpit se.

Význam: Rozštěpit se znamená rozdělit se, rozdělit něco na dvě části.

rozdělit se (republika)

Rozdělení se označuje jako proces, v němž se stát rozděluje na dva nebo více samostatných států.

rozložit se

Uvolnit se, rozptýlit nebo rozdělit se do více součástí.

zaniknout

Zaniknout znamená zmizet, zcela zaniknout, už neexistovat.

vzít za své

Zrušit, vzdát se; přijmout, že není možné věc uskutečnit, či naplnit ji.

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.

roztrhnout se

Roztrhnout se znamená rozdělit, rozložit nebo zlomit na menší části.

sjednotit se

Sjednocení se označuje jako proces připojení různých stran, organizací, názorů nebo zájmů do jednotného celku.

spojit se

Spojit se znamená propojit se s něčím či někým, sloučit se, být ve spojení.

Podobná synonyma

vzít

Vzít znamená uchopit, odnést nebo si brát něco nebo někoho.

vzít zavděk <čím>

Vzít zavděk: přijmout něco, co není dostatečné, ale dost na to, aby se s ním dokázalo nějakým způsobem žít.

zaniknout (kouzlo)

Zaniknout znamená zmizet nebo zesílit až do neviditelnosti; ztratit svou sílu nebo účinnost.

vzít zespodu

Vzít zespodu znamená dosáhnout čeho, aniž by to někdo tušil. Získat potřebné informace nebo výsledky bez toho, aniž by se to dalo očekávat.

vzít se <za koho>

"Vzít se za koho" znamená spojit se s někým, slíbit věrnost a stát se partnerem.

sjednotit

Sjednotit znamená uspořádat veškeré části do jednoho celku, jehož členové jsou mezi sebou vzájemně související.

rozdělit

Rozdělit: rozdělit na menší části, roztřídit, rozložit, rozptýlit, rozvrstvit.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

spojit

Spojit znamená sjednotit, spojovat či propojovat věci či lidi.

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.

burcovat (národ)

Burcovat národ znamená probudit jeho občanskou angažovanost a odhodlání bojovat za spravedlivou společnost.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

roztrhnout (papír)

Roztrhnout = rozdělit na části pomocí intenzivního roztažení.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

národ

Národ je skupina lidí, kteří mají společnou historii, kulturu a identitu.

spojit <co s čím>

Spojit: spojit je vyjadřovat se v souvislosti, sdružovat nebo propojovat dvě nebo více věcí.

vzít si zbraně

Vzít si zbraně znamená získat zbraně pro ochranu, obranu nebo útok.

rozdělit se (cesty)

Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

rozdělit se

Rozdělení se znamená podělit se o něco, rozdělit se napůl nebo do více částí, dělit se o prostředky, čas, úsilí, názory nebo znalosti.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.