Facebook

Rozmnožit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu rozmnožit.

Význam: Zvětšit počet, reprodukovat; zdvojnásobit či ztrojnásobit počet.

rozhojnit (slovník)

Rozhojnit znamená zvýšit, rozšířit nebo obohatit, často se používá ve vztahu k vědomostem, poznatkům nebo kultuře.

zvětšit (úspory)

Zvětšit úspory znamená snížit výdaje a náklady a zvýšit příjmy, což zvýší výslednou částku ušetřených peněz.

zvýšit

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo částku, zesílit nebo zintenzivnit.

rozšířit

Rozšířit znamená "zvětšit, prodlužovat, rozšiřovat, šířit, rozšiřovat, šířit, prohlubovat".

rozhojnit

Zvýšit, posílit, rozšířit.

zmenšit

Zmenšit znamená snížit velikost, rozměr nebo množství něčeho.

kopírovat (formulář)

Kopírování je proces zaznamenání nebo změny informací, formulářů nebo dat do stejné nebo jiné formy.

Podobná synonyma

formulář

Formulář je dokument, který obsahuje jednu či více položek, které je nutno vyplnit pro získání informací nebo pro vyřízení požadavku.

kopírovat

Kopírovat znamená duplikovat informace, text nebo obraz.

rozšířit se (novinka)

Rozšířit se znamená šířit se, šířit informace, postupy či trendy do většího množství lidí nebo oblastí.

zvýšit se (ceny)

Zvýšit se znamená navyšovat hodnotu čehokoliv, obvykle ceny.

rozšířit se

Rozšířit se znamená narůstat, šířit se, zvětšovat se, získávat na popularitě.

zmenšit (tlak)

Snížit, omezit.

rozšířit (infekci)

Rozšířit infekci znamená přenést ji z místa na místo nebo z člověka na člověka.

zvětšit <co>

Zvětšit znamená zvýšit množství, rozměry nebo intenzitu něčeho.

zvětšit

Zvětšit znamená zvětšit velikost, rozsah nebo počet.

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená postupně vytvářet větší počet výsledků, produktů nebo činností.

zmenšit <co>

Zmenšit: snížit velikost, počet, případně rozsah.

zvýšit (cenu)

Zvýšit cenu znamená zvýšit její hodnotu požadovanou cenou.

zvýšit (ceny)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo částku, například ceny produktu nebo služby.

zvýšit (hodnotu)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo počet, zvýšit úroveň, intenzitu nebo frekvenci.

zvýšit se

Zvýšení se znamená zvýšení hodnoty, intenzity, počtu nebo objemu něčeho.

rozšířit (aféru)

Rozšířit aféru znamená prohloubit ji, aby se do ní zapojily více osob, úřadů nebo institucí.

zmenšit se

Zmenšit se znamená snížit velikost nebo rozsah, nebo zredukovat počet.