Facebook

Rekurs - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu rekurs.

Význam: Rekurs je opakované použití procedury nebo funkce pro zpracování dat.

stížnost

Stížnost je oznámení, ve kterém se popisuje nespokojenost s produktem, službou nebo jiným způsobem.

odvolání

Odvolání je oficiální žádost o zrušení nebo změnu rozhodnutí, příkazu nebo verdiktu.

Podobná synonyma

podat stížnost

Podat stížnost znamená vyjádřit nespokojenost s něčím nebo někým, a to buď písemně nebo ústně.

odvolání se <na co>

Odvolání se na co znamená zdůraznit, zmínit či zohlednit něco, co je relevantní k danému problému.

podávat stížnost

Podávat stížnost znamená vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou nebo produktem a žádat o nápravu.

odvolání (z funkce)

Odvolání je ukončení funkce nebo pozice člověkem, který byl původně jmenován nebo zvolen.