Facebook

Regrese - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu regrese.

Význam: Regrese je statistická metoda určená k odhadu vztahů mezi proměnnými a analýze vlivu jedné proměnné na druhou.

postih

Postih označuje sankci, která je uložena za nějaký provinění. Může to být trest, pokuta nebo jiná přísná opatření.

návrat

Návrat znamená vrátit se zpět, obnovit předchozí stav nebo zažít znovu.

zpětný pochod

Zpětný pochod je vojenský pojem označující ústup jednotek vojska před nepřítelem.

ústup

Ústup je pohyb směrem zpět, nebo odchod z místa. Obvykle označuje změnu postoje nebo odmítnutí.

Podobná synonyma

zpětný

Zpětný: Obrácený, návratný, opačný; směřující zpět; např. zpětná vazba.

pochod

Pochod je vytrvalé pohybové cvičení ve skupině, které se provádí zpravidla v určeném pořadí a rytmu.

pochod (vojska)

Pochod je vojenský pohyb jednotek po cestě, který má za cíl přesunout vojáky na místo určení.

trestní postih

Trestní postih je soubor sankcí, které může stát udělit člověku, který se dopustil trestného činu.

slavnostní pochod

Slavnostní pochod je formální procesí, které se obvykle koná k oslavě, uctění nebo jinému slavnostnímu účelu.