Facebook

Prostota - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu prostota.

Význam: Prostota je stav mysli a chování, ve kterém jsme osvobozeni od komplikací a zbytečností, je to odpověď na nejjednodušší, nejčistší a nejefektivnější cestu k dosahování našich cílů.

jednoduchost

Jednoduchost je stav, kdy něco je jasné, srozumitelné a bez zbytečné komplikace.

obyčejnost

Obyčejnost je stav, kdy něco není výjimečné, běžné nebo obyčejné. Je to kvalita nebo stav být prostý, normální nebo přízemní.

nenápadnost

Nenápadnost je schopnost být nepozorovaný nebo neznatelný, případně skrýt se, zůstat nedotčený nebo nezaregistrovaný.

střídmost

Střídmost je schopnost ovládat sebe a své přání, aby bylo dosaženo dobrého a zdravého životního stylu.

střízlivost

Střízlivost je schopnost udržet si rozum při konzumaci alkoholu a zůstat racionální, zodpovědný a uvědomělý.

přirozenost

Přirozenost je schopnost jednat nebo říkat věci, které jsou přirozené, upřímné a uvolněné.

nestrojenost

Nestrojenost je stav, kdy je někdo otevřený, upřímný a přirozený bez zbytečného předstírání nebo přetvářky.

nenucenost

Nenucenost je stav pohodlnosti a lehkosti, kdy se člověk cítí uvolněný a sebejistý.

nelíčenost

Nelíčenost je stav, ve kterém se člověk cítí přirozeně a bez potřeby ospravedlnit, schovat nebo obhájit sebe samého.

naivita

Naivita je stav, kdy člověk věří druhým lidem až příliš, je přehnaně důvěřivý a nevěří svému úsudku.

věcnost

Věcnost znamená vyjadřovat se stručně, přesně a jasně, bez zbytečných slov.

abstinence

Abstinence je odmítnutí spotřebovat alkohol, drogy nebo jiné návykové látky, často v rámci programu zaměřeného na léčbu závislosti.

opilství

Opilství je stav, kdy je osoba zasažena přílišným konzumováním alkoholu, což může vést ke změnám v chování, ztrátě rozumu, slovním potížím a fyzickým obtížím.

Podobná synonyma

(okázalá) nenucenost

Okázalá nenucenost je důmyslný způsob, jak se prezentovat s noblesou a přirozeností.