Facebook

Opilství - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu opilství.

Význam: Opilství je stav, kdy je osoba zasažena přílišným konzumováním alkoholu, což může vést ke změnám v chování, ztrátě rozumu, slovním potížím a fyzickým obtížím.

opilost

Opilost je stav, kdy je člověk ovlivněn alkoholem a má změněnou řeč, chování a koordinaci.

ožralost

Stan stavu intoxikace vyvolané konzumací nadměrného množství alkoholu, charakterizovaný změnou chování, poruchami smyslových funkcí a sníženou schopností kontrolovat své chování.

věcnost

Věcnost znamená vyjadřovat se stručně, přesně a jasně, bez zbytečných slov.

prostota

Prostota je stav mysli a chování, ve kterém jsme osvobozeni od komplikací a zbytečností, je to odpověď na nejjednodušší, nejčistší a nejefektivnější cestu k dosahování našich cílů.

abstinence

Abstinence je odmítnutí spotřebovat alkohol, drogy nebo jiné návykové látky, často v rámci programu zaměřeného na léčbu závislosti.

Žádná další podobná synonyma k opilství jsme nenašli.