Facebook

Prospěch - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu prospěch.

Význam: Prospěch je výsledek nebo přínos, který vzniká ze vzájemného působení či zapojení.

užitek

Užitek je prospěch, který vyplývá z něčeho, co je užitečné nebo výhodné.

zisk

Zisk je příjem, který vznikne po odečtení nákladů od celkového výnosu. Je to částka, která zůstane jako zisk po zaplacení všech účtů.

profit

Profit je zisk obdržený po odečtení všech nákladů a výdajů vynaložených na výrobu nebo jinou činnost.

hodnocení

Hodnocení je proces zhodnocení nebo vyhodnocení něčeho nebo někoho, obvykle na základě určeného kritéria.

známky (školní)

Známky jsou formou hodnocení žáků, které se promítají do školních známkovacích knížek a udávají úroveň úspěšnosti studenta ve vyučovacích předmětech.

zájem

Zájem je pozornost nebo touha po něčem, ať už se jedná o osobu, věc nebo činnost.

Podobná synonyma

zájem <o co>

Zájem je silná touha po něčem, je to něčí osobní zájem. Může být o peníze, majetek, vztahy, práci nebo jiné osobní zájmy.

budova (školní)

Budova je stavba sloužící k obytným nebo pracovním účelům, například škola, kancelář, obchod nebo domácnost.

vzbudit (zájem)

Vzbudit: přivést do pozornosti, získat zájem, upoutat pozornost.

vyvolávat (zájem)

Vzbuzovat zájem, způsobovat zvědavost nebo touhu.

velký zájem <o co>

Velký zájem je silná touha po něčem, co si člověk velmi přeje.

školní práce

Školní práce je forma studia, kdy studenti musí vypracovat úkoly, případně odbornou práci, aby splnili požadavky kurzu.

probudit (zájem)

Vzbudit zájem, udržet pozornost a způsobit změnu myšlení nebo činů.

potřeba (školní)

Potřeba je nutnost něco udělat či získat, abychom mohli uspokojit své potřeby. Je to nutnost, ke které jsou následně vázány naše činy.

plynout (zisk)

Plynout znamená obdržet profit, užitek nebo zisk.

vzbuzující zájem

Vzbuzující zájem: vyvolává pozornost a zapůsobí silně na ostatní; vyvolává zvědavost, touhu a zájem.

skrovný (zisk)

Skrovný (zisk) znamená malý, omezený a nejistý.

vzbudit zájem

Vzbudit pozornost, zvýšit zájem o něco, přitáhnout pozornost.

vydávat (známky)

Vydávat znamená dávat nebo poskytovat něco (např. známky) oficiálně, obvykle s odpovídajícím dokumentem.

potlačovat (zájem)

Potlačovat znamená zamezit rozvoji, zastavit, zabránit a omezit nějaký zájem.

mít <z čeho> (zisk)

Mít zisk: získat finanční prospěch nebo jinou užitečnou výhodu.

snížit se (zisk)

Snížit se znamená omezit zisk anebo ztratit část peněz.

přinést zisk

Získat prospěch nebo užitek z něčeho.

mít užitek <z čeho>

Mít užitek z čeho znamená získat obecnou výhodu, přínos nebo prospěch z čeho.

přinášet zisk

Přinášet zisk znamená přivádět peníze, získávat výdělky a zajišťovat užitečnost.

skupinový (zájem)

Skupinový zájem je soubor zájmů, které sdílejí nebo sdíleli určitá skupina lidí. Jejich cílem je prosazovat společné interesy a uskutečňovat společné cíle.

oživit (zájem)

Obnovit nebo probudit zájem, udržet ho stále aktivní.

školní

Školní je spojeno s vzděláváním a učením; označuje věci, které souvisejí se školou, jako například učebnice nebo učebny.

mít zisk

Získat výhody, výdělek nebo úspěch ze svého úsilí.

uniklý (zisk)

Uniklý zisk je výdělek který mohl být vygenerován, ale nebyl. Může být ztracen kvůli chybě, nákladům nebo jiným okolnostem.

vyvolat (zájem)

Vyvolat zájem: probudit v někom zvědavost, podnítit jeho pozornost a zájem o něco.

podělit se (o zisk)

Podělit se o zisk znamená, že se část získaných finančních prostředků, nebo jiných druhů majetku, rozdělí mezi více osob.

upoutat (zájem)

Přitáhnout a získat pozornost.

podnítit čí (zájem)

Vyvolat zájem, motivovat, stimulovat.