Facebook

Promočit (boty) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu promočit (boty).

Význam: Prohloubit vodou boty, tak aby byly zcela mokré nebo propláchnuté.

prosáknout <čím> (krev)

Prosáknout krev znamená, že se dostane ven skrz nějakou trhlinu či otvor.

vysušit

Vysušit znamená odstranit vlhkost nebo vodu z něčeho.

Podobná synonyma

vylít krev

Vylít krev znamená odčerpat část krve z těla, běžně pomocí injekční stříkačky.

vysušit se

Vysušit se znamená zbavit se vody, vlhkosti nebo jiné tekutiny.

šlechtický (krev)

Šlechtický znamená pocházení z rodiny s vyšším postavením, které je historicky propojeno s významnými osobnostmi.

prosáknout

Prosáknout znamená proniknout skrz nebo se rozšířit skrz něco naopak než bylo původně očekáváno.

prosáknout (vůní)

Prosáknout: proniknout, dostat se přes povrch (vůní).

vylít (krev)

Vylít krev znamená rychle ji vypustit, vytekat nebo vystříkat z těla.

vysušit (vlasy)

Vysušit vlasy znamená uschnout je pomocí fénu nebo jiného způsobu, aby byly suché a hladké.

cirkulovat (krev)

Cirkulovat znamená proudit, obtékat nebo procházet krevním oběhem.

prolévat (krev)

Prolévat znamená vylít nebo vytratit velké množství tekutiny, obvykle krve.

vylévat (krev)

Vylévat krev znamená její fyzickou separaci z těla, často z důvodu lékařského ošetření, trestu nebo oběti.

pulsovat (krev)

Pulsování krve je proces, při němž se krev střídavě tlačí a uvolňuje v cévách, což vytváří pulz.

začít téci (krev)

Krev začíná průtok z místa poranění.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

nahrnout se (krev)

Nahrnout se znamená darovat krev nebo jinou látku, například plazmu, krevní destičky nebo krevní produkty.

krev

Krev je tekutina, která obaluje buňky v lidském těle a dodává jejich živiny a kyslík. Přenáší také odpadní produkty z těla ven.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

obíhat (krev)

Obíhat znamená procházet krevním oběhem, to znamená, že krev proudí skrz srdce a cévy, obohacuje se kyslíkem a dostává odživu.