Facebook

Přítomnost - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu přítomnost.

Význam: Být přítomný znamená být fyzicky a psychicky současně přítomen, být zde a zaměřen na to, co se děje.

dnešek

Dnešek je dnešní den, který může být použit k získání nových zkušeností, k prožití chvílí s rodinou a přáteli a k využití všech příležitostí, které nám život přináší.

současnost

Současnost je okamžik, který nyní existuje, včetně všech událostí, které se v něm odehrávají.

minulost

Minulost je období, které už skončilo; zahrnuje události, lidi, myšlenky a dění, které se odehrávaly v minulých letech.

výskyt

Výskyt je pojem, který se používá pro označení existence nebo výskytu něčeho ve vymezeném prostoru nebo čase.

existence

Existence je stav bytí, ve kterém něco existuje nebo má skutečný vliv. To se může týkat lidí, věcí, myšlenek nebo dokonce celých světů.

nález

Nález je odborné rozhodnutí, které se vztahuje k určitému problému nebo otázce. Označuje nález či závěr experta nebo soudce.

prezence

Prezence znamená fyzickou nebo digitální přítomnost, obvykle v situaci, kdy je to potřeba.

nepřítomnost

Absence, stav být nepřítomen; chybění, neexistence, nebo chybějící přítomnost.

Podobná synonyma

smysl existence

Smysl existence je hledání smyslu života a jeho naplnění, které odpovídá osobnímu životnímu programu a cílům.

pochybná existence

Pochybná existence označuje stav, ve kterém existence něčeho nebo někoho je nejasná a otázkou.

současná existence

Současná existence je stav, ve kterém se nacházíme nyní, a který je charakterizován naším současným životem a okolními podmínkami.

výskyt (prvku)

Výskyt je místo nebo oblast, kde se nachází určitý prvek, organismus nebo jev.

vybavit (minulost)

Vybavit se: vzpomenout si, vstřebat informace; vyvolat v paměti vzpomínky nebo informace.

vydat nález

Vydat nález znamená předat něco, co bylo nalezeno, osobě, která je právoplatným vlastníkem nebo jinému vhodnému příjemci.

hojný (výskyt)

Hojný výskyt znamená, že daná věc je vyskytující se ve velkém množství.

nepřítomnost (osobní)

Absence; stav, kdy člověk není fyzicky přítomný v určitém místě nebo situaci.