Facebook

Přilepit se <na koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přilepit se <na koho>.

Význam: Přilepit se znamená získat jeho pozornost a vážnost a vyžadovat jeho účast nebo souhlas.

oběsit se

Oběsit se znamená ukončit si život uvázáním se na krk věšením.

spáchat sebevraždu

Samovolný záměr ukončit si život, sebevražda.

držet se (neodbytně)

Držet se = pevně se držet, opakovaně trvat na svém názoru nebo postoji, být neodbytný.

Podobná synonyma

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

přestat se držet

Přestat se držet znamená ukončit něco co se dělalo, začít dělat něco jiného.

držet zobák

Držet zobák znamená být zdrženlivý, neprozrazovat své tajemství, nedělat hlučnou scénu nebo být diskrétní.

spáchat

Provést něco špatného, nezákonného nebo zločinného.

držet se

Držet se znamená dodržovat, plnit, udržovat si nebo se držet něčeho.

pevně držet

Držet pevně, znamená držet se něčeho silou, pevností a odhodláním.

držet

Držet znamená držet nebo udržovat pohromadě, jednat, uchovávat nebo udržovat v dobrém stavu.

držet v šachu

Držet v šachu znamená udržovat někoho nebo něco pod kontrolou, aby to nemohlo být použito proti vám.

držet <s kým>

Držet znamená pevně držet nebo se držet něčeho či někoho, například se držet osoby, aby se nepřestala ovládat.

držet <na co>

Držet: Přidržovat, uchopit, nepustit, udržovat.

držet na klíně

Držet na klíně je metafora pro bezpečnost a ochranu. Znamená to mít něco nebo někoho v náručí a pečovat o ně.

držet ve vězení

Držet ve vězení znamená uvěznit osobu a omezit její svobodu pohybu a omezit ji na daném místě.

držet v náruči

Držet někoho v náručí je symbolické gesto lásky, pečování a bezpečí.

pokoušet se (o sebevraždu)

Pokoušet se o sebevraždu znamená usilovat o provedení sebevražedných činů.

držet si (milenku n. milence)

Držet si milence/milenku znamená trvale se vídat a připravovat si společné aktivity.

držet <koho kde>

Držet = pevně sevřít a držet koho nebo něco ve stanoveném místě.

jít spolu (a držet se)

Jít spolu znamená držet se, být spojeni a zůstat pohromadě.

oběsit (vraha)

Oběsit znamená provést trest smrti prostřednictvím provazu, obvykle na šibenici, pro potrestání vraha.

držet hubu

Nemluvit; mlčet; ponechat si to, co se říká, pro sebe; držet jazyk za zuby.

spáchat (zločin)

Spáchat zločin znamená udělat něco, co je protiprávní nebo nezákonné. Zločin může být od malých přestupků až po závažné trestní činy.