Facebook

Přibývat - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu přibývat.

Význam: Přibývat znamená narůstat, zvyšovat se, zvětšovat.

rozmnožovat se

Proces tvoření nových jedinců stejného druhu, který je způsoben sexuálním nebo asexuálním rozmnožováním.

rozmáhat se

Rozmáhat se: rozšiřovat se, šířit se; stávat se známým, rozšířeným a oblíbeným.

ubývat

Ubývat znamená postupně mizet, snižovat se, zmenšovat se.

narůstat (dluh)

Narůstat znamená, že se částka dluhu zvyšuje.

vzrůstat

Vzrůstat znamená postupné zvyšování počtu, množství nebo síly čeho.

zvyšovat se

Zvyšovat se znamená růst nebo zesílení.

zvětšovat se

Zvětšovat se znamená získávat na velikosti nebo množství.

Podobná synonyma

rozmnožovat <co>

Rozmnožovat znamená množit nebo zvyšovat počet, početní velikost nebo sílu něčeho.

zvyšovat (ceny)

Zvyšovat znamená navyšovat, zvýšit, zhustit (např. ceny).

zvětšovat objem

Zvětšovat objem znamená zvyšovat velikost nebo množství.

zvyšovat

Zvyšovat znamená zvětšovat množství, velikost, počet, sílu nebo hodnotu něčeho.

ubývat <co>

Ubývat: Postupně se zmenšovat, snižovat se; být stále v menším množství.

zvětšovat

Zvětšovat znamená zvyšovat velikost, rozměr nebo množství něčeho.

zvyšovat (hlas)

Zvyšovat znamená přidávat nebo zesilovat hlas, intenzitu nebo množství něčeho.

hradit (dluh)

Platit dluh; uhradit částku, kterou si někdo vzal na úvěr a zavázal se ji splatit.

vzrůstat (strom)

Vzrůstat znamená růst, být vyšší, rozvíjet se. U stromu to znamená, že jeho výška, velikost a objem se zvětšují.

zvětšovat (majetek)

Přidávat k majetku další věci nebo peníze.

narůstat (potíže)

Narůstat znamená zvyšovat se po částech; obvykle se používá k popisu situace, kdy se zhoršování stavu či problému zvyšuje s časem.

rozmnožovat

Rozmnožovat znamená vytvářet další kopie nebo klon, aby se zvýšilo množství.

ubývat <čeho>

Ubývat znamená postupně klesat nebo mizet.

rozmnožovat (obraz)

Rozmnožovat znamená vytvářet kopie, např. fotografií, obrazů či jiných materiálů.

zvyšovat (tlak)

Zvyšovat se rozumí zvýšit, zintenzivnit nebo zesílit.

zvyšovat (výrobu)

Zvyšovat znamená zvýšit, zintenzivnit nebo navýšit množství výroby.

zvyšovat (rychlost)

Zvyšovat (rychlost) znamená zvýšit tempo nebo rychlost činnosti.

ubývat (nadšení)

Ubývat znamená postupně oslabovat, snižovat se. U nadšení znamená, že se postupně zmenšuje něčí zájem, zápal a entuziasmus.

narůstat

Narůstat znamená postupně rostoucí číslo, většinou o určitou jednotku. Může se jednat o počet, množství, velikost nebo délku.

mít dluh

Mít dluh znamená přijmout finanční závazek vůči někomu jinému, který je potřeba v budoucnu splatit.

splatit (dluh)

Splatit: uhradit dluh, vrátit peníze, které byly půjčeny nebo zaplaceny.

dát na dluh

Dát na dluh znamená splácet peníze po splatnosti, které byly půjčeny.

dluh

Dluh je příslibem splatit někomu peníze nebo jinou hodnotu, kterou si vzal.