Facebook

Předešlý - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu předešlý.

Význam: Předešlý: předchozí; minulý; dřívější; starší; bývalý; dříve událý; předtím existující.

předcházející

Předcházení: Předcházet. Předcházet znamená předvídat nebo dělat něco, co zabrání něčemu jinému, aby se stalo.

dřívější

Dřívější = předchozí, starší, předtím existující.

předchozí

Předchozí: Přelomový - znamená zásadní, rozhodující, změna vyžadující odvahu a odhodlání.

následující

Trpělivost: schopnost čekat až se situace vyřeší s klidem, trpělivostí a odhodláním.

minulý

Minulý je přídavné jméno, které označuje něco, co se již stalo, je za námi, nebo je z minulosti.

poslední

Poslední je označení pro nejvyšší, nebo nejzávěrečnější pořadí, čas, místo nebo věc.

Podobná synonyma

v poslední chvíli života

Poslední chvíle života je období před smrtí, kdy člověk čelí největším životním výzvám, jako jsou odpuštění, usmíření, přijetí a smíření.

poslední kniha Nového Zákona

Poslední kniha Nového Zákona je Zjevení apoštola Jana. Představuje Boží vize budoucnosti, která obsahuje vize věčného království Božího a předpovědi a varování pro lidstvo.

případ (předchozí)

Případ je příležitost, situace, událost nebo dokonce problém, kterému je třeba věnovat pozornost.

poslední vůle

Poslední vůle je dokument, ve kterém se ustanoví jak majetek člověk po jeho smrti připadne dědicům.

odmítnout (na poslední chvíli)

Odmítnout znamená odmítat či odmítat, odmítnout či odmítnout nabídku nebo požadavek.

poslední pořízení

Poslední pořízení je poslední věc, kterou jste si zakoupili, nebo něco, co jste získali, například jako dar.

předchozí den

Předchozí den znamená den před aktuálním dnem, tedy den předchozích událostí a aktivit.

korektura (poslední)

Korektura je proces opravy a úpravy textu; jeho cílem je zajistit, aby byl text jazykově správný a bez gramatických a stylistických chyb.

rozloučení (poslední)

Rozloučení je poslední pozdrav, kterým se dva lidé nebo skupiny oddělují.

minulý život

Minulý život se obvykle vztahuje k předchozímu životu jedince, který je předmětem náboženských přesvědčení, spirálního vývoje a reinkarnace.

přijít o poslední peníze

Ztratit finanční prostředky bez náhrady a možnosti je obnovit.