Facebook

Předchozí - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu předchozí.

Význam: Předchozí: Vymezující. Definovat, omezovat nebo stanovit hranice něčeho.

předešlý

Předešlý: minulý, předcházející; předchozí.

následující

Rozmělňování: proces rozdělení velkých částí materiálu na menší částice.

předcházející

Předcházet: předstihovat, nastoupit před něco, provádět předem, být příčinou něčeho.

Žádná další podobná synonyma k předchozí jsme nenašli.