Facebook

Práchnivět - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu práchnivět.

Význam: Práchnivět: proces hniloby, který způsobuje šíření zápachu a změny barvy, textury nebo struktury organického materiálu.

tlít (dřevo)

Tlít je proces stlačování dřeva, který redukuje jeho objem, aniž by se změnila jeho hmotnost.

trouchnivět

Trouchnivět znamená rychleji se rozkládající se, zkažené, odumírající nebo zhnité.

puchřet

Puchřet je český slangový výraz pro nedostatečné, nevybroušené nebo špatně provedené práce.

trouchnivět (trám)

Trám se trouchniví, čímž se stává měkkým, slabým a nezdravým, což může způsobit závažnější poškození nebo zhroucení.

tlít

Tlít znamená intenzivní škrábání nebo štípání. Může to být činnost, kterou dělá zvíře, nebo něco, co dělá člověk, například při čištění nebo broušení povrchu.

Podobná synonyma

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

rozřezat (dřevo)

Rozřezat znamená odříznout části dřeva pomocí motorového nářadí jako je například cirkulárka.

trám

Trám je dřevěná konstrukce, která se používá k podepření střechy nebo stavby.

krovový (trám)

Krovový trám je dlouhá, pevná dřevěná konstrukční prvek, který se používá k podepření střechy nebo stropu.

ztrouchnivět (trám)

Ztrouchnivět znamená, že trám trpí procesem přirozeného rozkladu, který vede ke ztrátě pevnosti, síly a trvanlivosti.

lámat se (trám)

Lámat se: znamená přetrhnout se, roztrhnout, prasknout, rozdrtit nebo zlomit.

dřevo

Dřevo je přírodní materiál, který se používá ke stavbě, výrobě nábytku nebo k výrobě energie. Je odolné, lehké a snadno se zpracovává.

napouštět (dřevo)

Napouštění dřeva je proces dovážení kapaliny, obvykle vody, do pórů dřeva, aby se zvýšila jeho hmotnost a pevnost.

sekat (dřevo)

Řezat dřevo: rozdělit dřevo na menší části pomocí nůžky, sekáčku nebo pil.

splavovat (dřevo)

Splavovat dřevo znamená přenášet ho po proudu řeky.

namořit (dřevo)

Namořit dřevo znamená potřít jej látkou, aby bylo chráněno proti vlhkosti, vodě, plísním a hnilobě.

tlít (trám)

Tlít je technika používaná k spojení dvou trámů, kde jsou trámy spojeny pomocí klínů, vrutů nebo kování.

zpráchnivět (trám)

Zpráchnivět trám znamená postupně ztrácet svou pevnost a trvanlivost vlivem biologických a chemických procesů.

řezat (dřevo)

Odříznout kus dřeva nebo jiný materiál pomocí nástroje, jako je pila nebo sekera.

štípat (dřevo)

Rozdělit dřevo na menší kusy pomocí seker nebo jiného nářadí.

kroutit se (dřevo)

Obrábění dřeva pomocí kroutícího nástroje, např. frézy nebo kotoučového pilníku, aby se získal požadovaný tvar.

spálit (dřevo)

Spálit dřevo znamená zahřát ho na takovou teplotu, že se uvolňují energie a plyny.