Facebook

Trouchnivět - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu trouchnivět.

Význam: Trouchnivět znamená rychleji se rozkládající se, zkažené, odumírající nebo zhnité.

tlít (dřevo)

Tlít je proces stlačování dřeva, který redukuje jeho objem, aniž by se změnila jeho hmotnost.

puchřet

Puchřet je český slangový výraz pro nedostatečné, nevybroušené nebo špatně provedené práce.

tlít (trám)

Tlít je technika používaná k spojení dvou trámů, kde jsou trámy spojeny pomocí klínů, vrutů nebo kování.

práchnivět

Práchnivět znamená postupně se stávat neužitečným, zastaralým nebo nevhodným, zejména kvůli stárnutí nebo nedostatku používání.

Podobná synonyma

krovový (trám)

Krovový trám je dlouhá, pevná dřevěná konstrukční prvek, který se používá k podepření střechy nebo stropu.

spálit (dřevo)

Spálit dřevo znamená zahřát ho na takovou teplotu, že se uvolňují energie a plyny.

kroutit se (dřevo)

Obrábění dřeva pomocí kroutícího nástroje, např. frézy nebo kotoučového pilníku, aby se získal požadovaný tvar.

napouštět (dřevo)

Napouštění dřeva je proces dovážení kapaliny, obvykle vody, do pórů dřeva, aby se zvýšila jeho hmotnost a pevnost.

štípat (dřevo)

Rozdělit dřevo na menší kusy pomocí seker nebo jiného nářadí.

trám

Trám je nosná konstrukční součást, která se používá k podepření střechy, stěny nebo obecně k pevnému spojení dvou dílů.

tlít

Tlít znamená pomalu drtit, stlačovat nebo tlouci, obvykle s úmyslem změnit nebo zničit.

namořit (dřevo)

Namořit dřevo znamená potřít jej látkou, aby bylo chráněno proti vlhkosti, vodě, plísním a hnilobě.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

zpráchnivět (trám)

Zpráchnivět trám znamená postupně ztrácet svou pevnost a trvanlivost vlivem biologických a chemických procesů.

sekat (dřevo)

Řezat dřevo: rozdělit dřevo na menší části pomocí nůžky, sekáčku nebo pil.

lámat se (trám)

Lámat se: znamená přetrhnout se, roztrhnout, prasknout, rozdrtit nebo zlomit.

splavovat (dřevo)

Splavovat dřevo znamená přenášet ho po proudu řeky.

řezat (dřevo)

Odříznout kus dřeva nebo jiný materiál pomocí nástroje, jako je pila nebo sekera.

dřevo

Dřevo je přírodní materiál, který se používá ke stavbě, výrobě nábytku nebo k výrobě energie. Je odolné, lehké a snadno se zpracovává.

rozřezat (dřevo)

Rozřezat znamená odříznout části dřeva pomocí motorového nářadí jako je například cirkulárka.

trouchnivět (trám)

Trám se trouchniví, čímž se stává měkkým, slabým a nezdravým, což může způsobit závažnější poškození nebo zhroucení.

ztrouchnivět (trám)

Ztrouchnivět znamená, že trám trpí procesem přirozeného rozkladu, který vede ke ztrátě pevnosti, síly a trvanlivosti.

práchnivět (kmen)

Práchnivět je strom nebo keř, který roste ve velkých skupinách, obvykle v lesích, a jehož kůra má charakteristický modrý odstín.