Facebook

Potlačený - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu potlačený.

Význam: Potlačený znamená omezený nebo stlačený, jako například když něčeho nuceně přestanete využívat.

přemožený

Přemožený označuje osobu, která byla porazena ve válce nebo boji.

překonaný

Překonaný = dokončený, překonávající/převažující nad něčím/něčím předchozím, vyřešený.

zdeptaný

Zdeptaný znamená odepsaný, zkrátka vyčerpaný a bez naděje.

zdolaný

Zdolaný je překonaný, poražený nebo přemoctý; překonaná překážka, protivník nebo úkol.

ututlaný

Umutlaný je stav, kdy je člověk zklamán, zoufalý a bez naděje.

umlčený

Umlčený - nemluvící, nezveřejňující postavené informace či názory; bezmocný, ztracený.

paralyzovaný

Paralyzovaný je stav, kdy jsou poškozené nervové dráhy nebo svaly, čímž je omezena schopnost pohybu.

zneškodněný

Zneškodněný = zničený, nefunkční, bezmocný, zbavený schopnosti či síly.

vyhlazený

Vyhlazený (adj): hladký, bez výrazných vln nebo nerovností; bez hrudek nebo větších částí.

vykořeněný

Vykořeněný znamená odříznutý od kořene, odtržený od původu, původního zázemí.

utištěný

Utištěný = potlačený, tichý; neuchopitelný, nejasný, téměř neslyšný.

porobený

Porobený znamená získat něco opakovaným hromaděním, například peněz nebo zkušeností.

zotročený

Zotročení je stav, kdy je člověk omezen na otroctví, podřízenost a bezvýchodnost.

ujařmený

Ujařmený je přídavné jméno, které označuje někoho, kdo je přítulný, vřelý, přátelský nebo milý.

Žádná další podobná synonyma k potlačený jsme nenašli.