Facebook

Posuzovat rukopis - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu posuzovat rukopis.

Význam: Posuzování rukopisu: analyzování psaní a případného stylu, charakteristických rysů pro určení autorství, původu nebo pravosti textu.

lektorsky číst

Lektorsky číst znamená číst s přehledem a výrazem, čistě a precizně, aby se text vyjádřil co nejlépe.

Podobná synonyma

číst

Číst znamená pozorně a systematicky procházet text, aby se pochopil jeho obsah.

číst <co> nahlas

Číst nahlas: mluvit nahlas text nahlas, aby ostatní mohli slyšet.

přestat (mluvit n. číst)

Ukončit, zastavit, zrušit.