Facebook

Ponižovat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu ponižovat.

Význam: Ponižovat znamená omezovat či urážet člověka, aby se cítili méněcenní.

pokořovat

Pokořovat znamená vzdávat úctu a uznávat nadřazenost druhých lidí nebo věcí.

tupit

Tupit znamená úmyslně mechanicky nebo chemicky zeslabovat nebo změkčovat tvrdost nebo ostrost povrchu nějakého tělesa.

urážet

Urážet znamená způsobovat bolest, zraňovat nebo poškozovat někoho slovně nebo fyzicky.

zneuctívat

Zneuctívat znamená učinit něco neuctivým, nevhodným nebo nerespektujícím.

hanobit

Hanobit znamená nadávat, pomlouvat nebo ublížit někomu slovy nebo činy.

ctít

Uctít je respektovat a oceňovat autoritu, úctu a úctu druhých. Uctívání je vyjadřování úcty, vážnosti a respektu.

degradovat

Degradovat znamená snížit hodnost, postavení nebo jinak ponížit.

deklasovat

Deklasovat znamená odnímat někomu status a postavení ve společnosti.

povyšovat

Povyšovat znamená zvýšit hodnost, postavení nebo vážnost člověka nebo věci.

Podobná synonyma

tupit <koho n. co>

Tupit: potlačovat, zeslabovat účinky něčeho, postupně oslabovat.

ctít <koho>

Ctít znamená respektovat, uznávat a dodržovat práva a autoritu.

zneuctívat (děvče)

Zneuctívat znamená pošlapávat, ponižovat či urážet dívku nebo ženu.

tupit <koho>

Tupit znamená snižovat účinnost, oslabovat a zmírňovat sílu nebo účinek dané osoby.

zneuctívat (ženu)

Zneuctívat ženu znamená ponižovat ji nebo ji vnímat jako podřadnou, méněcennou osobu.

povyšovat se

Vypisovat vlastní kvality a schopnosti, aby se zdálo, že je někdo lepší než ostatní.

ctít (zákon)

Ctít zákon znamená dodržovat jeho pravidla a respektovat jeho autoritu.

povyšovat se <nad koho>

Povyšovat se : vystavovat se nadřazenosti nad někoho jiného, ukazovat jeho nedostatečnost.

pokořovat <koho>

Pokořovat znamená uznávat nadřazenost/autoritu koho/čeho a respektovat jeho/jeho vůli.

zneuctívat <koho n. co>

Zneuctívat znamená poškodit něčí čest, důstojnost a důvěru.

hanobit <koho n. co>

Hanobit znamená kritizovat a urážet někoho nebo něco.

pokořovat se <před kým>

Pokořovat se znamená projevovat úctu a respekt k něčí autoritě.

urážet (Boha)

Urážet Boha je obecně považováno za hřích, když člověk použije slova k posměchu, neúctě nebo zneužívání Boha nebo jeho učení.

pokořovat se

Pokořovat se znamená projevovat skromnost a uznávat nadřazenost druhých. Je to projev úcty a respektu.

urážet <komu> (hlavy)

Urážet : používat slova nebo činy, které jsou zaměřeny na osobu k úmyslnému způsobení újmy na jejím důstojnosti.