Facebook

Podvržení - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu podvržení.

Význam: Podvržení znamená úmyslné uvedení nepravdivé informace, často se záměrem získat výhodu.

padělek

Padělek je falešný, neoriginální předmět, vyráběný s úmyslem podvodu a napodobování originálu.

falzifikát

Falzifikát je falešný dokument, kopie nebo náhradní verze originálu, používané k podvodu nebo krádeži.

napodobenina

Napodobenina je replika, kopie či karikatura něčeho.

imitace

Imitace je napodobování, nebo kopírování chování, gest, vzhledu nebo stylu někoho jiného.

Podobná synonyma

napodobenina (nepodařená)

Napodobenina je neúspěšný pokus o vytvoření kopie či repliky něčeho.