Facebook

Falzifikát - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu falzifikát.

Význam: Falzifikát je falešný dokument, kopie nebo náhradní verze originálu, používané k podvodu nebo krádeži.

padělek

Padělek je falšovaná věc, napodobující originál, tak aby se zaměnil za něj.

podvrh

Podvrh je falešná nebo předstíraná činnost, která má za cíl zmást nebo oklamat.

falzum

Falzum je nepravdivý údaj nebo informace, který je podvodně prezentován jako pravdivý.

napodobenina

Napodobenina je věrná replika nebo přesná kopie něčeho originálního.

podvržení

Podvržení znamená úmyslné uvedení nepravdivé informace, často se záměrem získat výhodu.

imitace

Imitace je napodobování, nebo kopírování chování, gest, vzhledu nebo stylu někoho jiného.

Podobná synonyma

napodobenina (nepodařená)

Napodobenina je neúspěšný pokus o vytvoření kopie či repliky něčeho.