Facebook

Podél - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu podél.

Význam: Podél znamená "po straně" nebo "po celé délce".

podle

Podle: jako ve smyslu, znamená to, že se jedná o srovnání s něčím nebo něčím jiným.

okolo

Okolo: okolí, blízkost, dokola, kolem, kruh, obvod.

kolem

Kolem znamená "blízko, v okolí, kolem sebe".

vedle

Vedle: blízko, poblíž, v blízkosti; v sousedství, u; po straně.

shodně

Shodně: stejně, podobně; sjednocené, společně.

souhlasně

Souhlasně znamená s podporou, schválením nebo přijetím.

Podobná synonyma

podle definice

Alokace: proces rozdělení dostupných zdrojů mezi jednotlivce, skupiny nebo organizace.

verš podle Sapfó

Verš je umělecká forma poezie, jež se skládá z veršů a slouží k vyjádření emocí a myšlenek.

proplout (kolem)

Proplout kolem znamená přeplouvat objekt (např. loď) blízko u něj, ale bez jeho dotyku.

podívat se (kolem)

Ohlédnout se po okolí, prozkoumat prostředí a zjistit, co se děje kolem.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

letět kolem

Letět znamená pohybovat se rychle ve vzduchu, obvykle ve formě létání.

vytvoření programu (podle algoritmu)

Vytvoření programu je proces transformace algoritmu do kódu, který může počítač interpretovat a provádět.

nablízku vedle

Nablízku znamená blízko, v blízkém okolí.

motat se kolem

Motat se kolem: používat zbytečnou energii na nepřímočaré a zdlouhavé činnosti místo přímého a efektivního řešení.

vedle toho

Vedle toho: znamená to další, vedlejší, navíc, navíc.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

shromáždit se <kolem koho>

Shromáždit se kolem někoho znamená sebrat se a seskupit se okolo něj, abyste mu vyjádřili podporu, respekt či úctu.

obraz (podle nahého modelu)

Obraz je umělecké dílo, které vytváří vizuální reprezentaci něčeho. Může to být reálný objekt nebo abstraktní myšlenka.

upravovat <podle čeho>

Úprava: změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům.

točit se kolem (Slunce)

Točit se kolem (Slunce): obíhat Slunce, mít Slunce jako střed oběhu.

podle práva

Právní význam slova je definice určitého pojmu s právními důsledky.

přejet (kolem)

Přejet (kolem) znamená projet kolem něčeho nebo někoho v krátkém časovém úseku.

vyrůst kolem

Vyrůst kolem znamená vyvíjet se, vzdělávat se a získávat zkušenosti, které jsou obvykle získávány ze zkušeností lidí v daném prostředí.

podle zákona

Podle zákona znamená, že je stanovena právní povinnost či pravidlo, které musí všichni dodržovat.

jít kolem (lesa)

Jít kolem lesa znamená obcházet ho, projít se kolem něj nebo se k němu blížit.

běhat kolem n. dokola

Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

přejít kolem (dveří)

Přejít kolem dveří znamená projít okolo nich bez jejich otevírání.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

jít (kolem)

Jít kolem je procházet se kolem, obcházet něco či někoho, projít se kolem určitého místa nebo osoby.

kolem dokola

Kolem dokola znamená v kruhu, v cyklu, opakováním.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

být <vedle čeho>

Být vedle něčeho znamená být blízko toho, být součástí nebo být v něčí přítomnosti.

běžet kolem (náměstí)

Běžet kolem něčeho znamená okružní trasu kolem něčeho, jako je náměstí.