Facebook

Pistolník - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu pistolník.

Význam: Pistolník je někdo, kdo je zodpovědný za držení a používání zbraní. Je to někdo, kdo je schopný používat zbraň za účelem ochrany nebo boje.

honák

Honák je osoba, která vyhledává ztracené nebo ukradené zvířata a ptáky a snaží se je znovu najít.

pasák

Pasák je člověk, který se zapojuje do nelegálního obchodu s drogami nebo jinými nelegálními aktivitami.

střelec

Osoba, která se specializuje na střelbu z pistole nebo z pušky; často sportovní střelec nebo profesionál.

Podobná synonyma

chovající se jako pasák

Chování pasáka: člověk, který obchoduje s nelegálními zbožími nebo službami nebo vykonává činnosti, které jsou protizákonné.

střelec (v šachu)

Střelec je v šachu figurka schopná pohybovat se po diagonále až po konec šachovnice, neomezeně počtem políček.