Facebook

Pasák - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu pasák.

Význam: Pasák je člověk, který se zapojuje do nelegálního obchodu s drogami nebo jinými nelegálními aktivitami.

honák

Honák je osoba, která vyhledává ztracené nebo ukradené zvířata a ptáky a snaží se je znovu najít.

pistolník

Pistolník je někdo, kdo je zodpovědný za držení a používání zbraní. Je to někdo, kdo je schopný používat zbraň za účelem ochrany nebo boje.

střelec

Osoba, která se specializuje na střelbu z pistole nebo z pušky; často sportovní střelec nebo profesionál.

pastýř

Pastýř je člověk, který pečuje o skupinu lidí, ovcí nebo jiných zvířat, stará se o jejich bezpečí a o svou skupinu vede.

pastevec

Pastevcem je člověk, který se stará o stáda dobytka, ovcí, koz a jiných hospodářských zvířat.

bača

Bača je staroslověnský titul pro vrchního hospodáře nějakého statku nebo usedlosti. Byl odpovědný za hospodářskou správu, hospodářské záležitosti a za obyvatele usedlosti.

ochránce prostitutek

Ochránce prostitutek je osoba, která brání práva prostitutek a bojuje za jejich osvobození ze zneužívání.

odpalovaná

Odpalovaná je technika, při které se využívá chemického procesu k odpálení nálože nebo výbušniny.

Podobná synonyma

ochránce

Ochránce je osoba, která chrání něco nebo někoho, například před útoky, zneužíváním nebo nespravedlností.

ochránce (přírody)

Ochránce přírody je osoba, která se zabývá ochranou životního prostředí a jeho zdrojů.

střelec (v šachu)

Střelec je v šachu figurka schopná pohybovat se po diagonále až po konec šachovnice, neomezeně počtem políček.