Facebook

Pasák - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu pasák.

Význam: Pasák je člověk, který se zapojuje do nelegálního obchodu s drogami nebo jinými nelegálními aktivitami.

honák

Honák je osoba, která vyhledává ztracené nebo ukradené zvířata a ptáky a snaží se je znovu najít.

pistolník

Pistolník je někdo, kdo je zodpovědný za držení a používání zbraní. Je to někdo, kdo je schopný používat zbraň za účelem ochrany nebo boje.

střelec

Osoba, která se specializuje na střelbu z pistole nebo z pušky; často sportovní střelec nebo profesionál.

pastýř

Pastýř je člověk, který pečuje o skupinu lidí, ovcí nebo jiných zvířat, stará se o jejich bezpečí a o svou skupinu vede.

pastevec

Pastevcem je člověk, který se stará o stáda dobytka, ovcí, koz a jiných hospodářských zvířat.

bača

Bača je staroslověnský titul pro vrchního hospodáře nějakého statku nebo usedlosti. Byl odpovědný za hospodářskou správu, hospodářské záležitosti a za obyvatele usedlosti.

ochránce prostitutek

Ochránce prostitutek je osoba, která brání práva prostitutek a bojuje za jejich osvobození ze zneužívání.

odpalovaná

Odpalovaná je technika, při které se využívá chemického procesu k odpálení nálože nebo výbušniny.

Podobná synonyma

ochránce (přírody)

Ochránce přírody je osoba, která se zabývá ochranou životního prostředí a jeho zdrojů.

ochránce

Ochránce je někdo, kdo se stará o ochranu, zlepšování nebo podporu něčeho nebo někoho.

střelec (v šachu)

Střelec je v šachu figurka schopná pohybovat se po diagonále až po konec šachovnice, neomezeně počtem políček.