Facebook

Pátrání - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu pátrání.

Význam: Hledání informací; sbírání důkazů; vyšetřování; akce prováděná za účelem nalezení odpovědí nebo vyřešení problému.

prošetřování

Prošetřování je detailní zkoumání něčeho s cílem získat informace a důkazy.

policejní zjišťování

Policejní zjišťování je postupy, které jsou používány policií k vyšetřování přestupků. Jsou to postupy, které se využívají k získání důkazů, aby bylo možné identifikovat a obvinit pachatele.

Podobná synonyma

kordon (policejní)

Kordon je termín používaný k označení policejního obvodu, který je vymezen pro určitou oblast k ochraně lidí a jejich majetku.

policejní

Organizovaná složka veřejné moci, která dbá na dodržování zákonů a jejíž úkolem je chránit občany a jejich majetek.

prohlídka (policejní)

Prohlídka je postup detailního vyšetření osoby a jejího majetku prováděný policií, aby bylo zjištěno, zda-li osoba porušuje zákon.

zjišťování (částic)

Zjišťování částic je proces používající experimentální metody k hledání a studiu vlastností částic.

zjišťování

Zjišťování je proces hledání informací nebo pochopení skutečností prostřednictvím výzkumu nebo pozorování.

inspektor (policejní)

Inspektor je služební funkce v policii, jejímž úkolem je vyšetřovat zločiny a sloužit jako hlavní dohled nad policisty.

akce (policejní)

Akce je jednání policie pro zajištění bezpečnosti veřejnosti; může se týkat vyšetřování, zadržení podezřelých, zásahu proti právnímu porušení apod.